secondary color

Вторичен цвят. Цвят, получен чрез смесване на два първични цвята. Въпреки, че са познати като първични цветове, цианът (C), магентата (М) и жълтият (У) са вторични цветове на светлината, защото червен и зелен, например, дават жълт.