Set

(Ширина) Също средна ширина на буквите от даден шрифт, преценявана обикновено по ширината на малките букви.