shadow

Сянка. По-тъмната част на изображение с различими детайли. В полутоновите изображения се възпроизвежда с по-големи точки.