Sparkle

(Блестене) Типографско свойство, свързано с класическите добре четливи шрифтове и имащо отношение към техния типографски контраст.