Spatial dithering

(Пространствено трептение) Метод за генериране на полутонове чрез цифрово управление на двуцветни изходни устройства.