spot

Петно. Най-малката област във входно или изходно изображение, чийто тон може да бъде контролиран независимо от останалите области. Една цифрова полутонова точка се конструира чрез матрица от петна.