Spread

(Обхват) Разширяване на формата на буквата поради разливане на мастило в процеса на печатане. Също и височина на шрифт.