Subscript

(Субскрипт) Букви или символи, разположени малко под основната линия на ред от текст и по-малки по размер.