supersampling

Суперпроба. Обхващане на повече зелени нива за цвят, отколкото е необходимо за манипулациите с изображението или за изхода. Тези допълнителни данни позволяват да бъдат осветени детайли в сянка.