Tables

(Таблици) Перпендикулярно подреждане на текстова, цифрова или друга информация. Обикновено таблиците са плаващи в документа и могат да бъдат позиционирани в желаното място.