TIFF

(Tagged Image File Format) – Формат, разработен от Aldus Corporation за обмен на разграфени монохромни и пълноцветни изображения между отделни приложения.