Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

trapping

Улавяне. Техника, която позволява вариации в записването (регистрацията) по време на процеса на обработка. Върху работната маса това се прави предимно чрез припокриване на гранични цветове.