UCR

(Undercolor Removal) – Техника за намаляване на количеството магента, жълто и циан в неутралните области и замяната им с подходящо количество черно.