USR

(Unsharp Masking) – Термин, дошъл от техниката за отделяне на цветовете с конвенционални камери, при която се използва притъпена фотографска маска за увеличаване на контраста между светли и тъмни области и се постига илюзия за острота.