Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/prepress/new.printguide.info/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

UV излъчване


Ултравиолетовото излъчване носи наименованието си от факта, че лъчите се намират точно над т.нар. виолетови лъчи. UV лъчите представляват електромагнитно излъчване имащо дължина на вълната по-голяма от тази на рентгеновите лъчи, но по-малка от тази на видимата светлина (от 10 до 400 nm). В полиграфията се използват за закрепване на UV мастила и лакове.

Интернет портал за печатни технологии.