while point

Моментна точка. Подвижна точка, която определя най-светлата област в изображение и изисква сыответно нагласяване на всички останали области.