Печатница

0

Печатница е полиграфическо производствено предприятие, в което в най-общия случай се осъществява предпечатна подготовка, изготвяне на изображението и печат на множество екземпляри (тираж) от печатното издание, а също така довършителни работи.

повече