ПолиграфияИнфо група dotbrain.eu ПринтГайд магазин TheDigitalPrint.info ПолиграфияИнфо ПринтСток БГОферта ПринтИдея
Error: Embedded data could not be displayed.
Порталът за печатни технологии
bullet bullet bullet Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM)

Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM)

Вторник, 12 Юли 2011 ( прочетена 2487 пъти)


Това е валидно и за фирмите от печатния бранш, интересуващи се от специализираното вертикално ERP решение - eGraph


Какво е ERP.
Какво е eGraph.

Пълната информация за финансирането вижте тук:

Безвъзмездно финансиране за въвеждане на системи за управление в предприятията (ERP / CRM) и покриване на международно избрани стандарти

От 29 Юни 2011г. българските компании могат да кандидатстват за еврофинансиране за въвеждане на системи за управление на предприятията ERP / CRM и за покриване на международно признати стандарти. Ако желаете да получите допълнителна информация относно възможностите и изискванията по програмата, можете да прегледате текста по-долу или да посетите сайта на ФТС България- www.fts-eu.com

Програма/схема:
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (бюджет по процедурата – 25 млн. евро).BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в българските предприятия ” по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Цели:
Процедурата цели да допринесе за насърчаване наконкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление на бизнеса, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Краенсрок: До 28 Септември 2011г.
Какви проекти/дейности се финансират?

Видове проекти:
1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP) или за управление на връзките с клиенти (CRM)
2. Въвеждане на системи за управление като :- БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS); БДС EN ISO 22000:2006; БДС EN ISO 27001:2007; ISO/IEC 20000-1:2005; СД ISO/TS 16949:2010;БДС EN ISO 13485; SA 8000:2008 (Social accountability 8000) и др.
3. Постигане на продуктово съответствие от предприятията: СЕ маркировки – подкрепа за постигане на съответствие съгласно директивите на Новия подход на ЕС; Оценка на съответствието – подкрепа за постигане на съответствие на продукти със съответните международни изисквания и стандарти, продуктова сертификация;
4. Контролни системи – оборудване за оценка на съответствието (ДМА) – еталонно оборудване, средства за калибриране и др.
5. Въвеждане на добри производствени практики (GMPs).

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,(не могат да кандидатстват клонове на местни или чуждестранни юридически лица) и•
 • Да имат седалище в Република България, и•
 • Имат минимум 1 приключена финансова година (2010г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
 • Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2010г.) равен на или надвишаващ 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

Продължителност на проектите:
12 месеца (1г.)

Размер на безвъзмездното финансиране:
75% от общите допустими разходи по проекта.

Минимална стойност няма
Максимална стойност 200 000 евро

Допустими дейности:

 • Kонсултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
 • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики;
 • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Допустими разходи:

 • Разходи за закупуване на ДМА – оборудване машини, съоръжения (вкл. ИКТ) и др., свързани с въвеждането на дадена СУ/ ДПП и/или постигането на съответствие на продукти;
 • Разходи за закупуване на нематериални активи – специализиран софтуер, вкл. ERP и CRM Система;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи, свързани с въвеждането на СУ и съответните международно признати стандарти, ДПП;
 • Разходи за сертифициране/удостоверяване на съответствието на продукти;
 • Разходи за изготвяне на проектното предложение.

За повече информация: 02/ 818 36 63 / info.bg@fts-eu.com Стефан Янчовичин, Димитър Сарафов, ФТС България ООД


print   отпечатай
Избрани продукти и услуги

Следвай printguide.info тук
Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама

Свободни позиции в dotbrain.eu
Оператор на лакираща машина
гр. София
фирма Алфа Пласт Груп ООД

Оператор на щанцоваща машина (щанцьор)
гр. София
фирма ДотБрейн

Оператор на дигитална печатна машина на...
гр. София
фирма ДотБрейн


Специални оферти

Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама