В днешно време един себеуважаващ се Дизайнер не би трябвало да си позволява да не разбира от предпечат.

2030
Представете се на нашата аудитория.
Казвам се Калина Христова и преподавам в НБУ. Асистент съм по ”Рисуване и живопис” в бакалавърска програма „Визуални изкуства”, преподавам „Графичен дизайн – теория и практика” в магистърска програма „Графично и пространствено проектиране”, директор на бакалавърска програма „Визуални изкуства”(I-ва и II- ра година на обучение) ,департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, редовен докторант в програма „Графичен дизайн”.

Специализирала сте във Виена, Akademie der Bildenden Kunste, в класа на проф. Франц Граф. Каква е разликата в стила на обучение в художествената сфера у нас и там?
Това което истински ме порази в стила на обучение в Akademie der Bildenden Kunste беше изключителната свобода, която получих като студент. Правото сама да избирам посоката и сферата в която искам да работя и абсолютната свобода на избор на изразните средства. Признавам, че в началото това беше стресиращо за мен, защото имах академичния навик да изпълнявам конкретно поставени задачи. Но впоследствие това се оказа от огромно значение за изграждането ми като творец. Тази самостоятелност беше и основната цел на курса, които символизираше развиването на артистичните възможности, а те както знаем са необятни. В резултат на тази свобода аз коренно промених стила си и дори може да се каже, че преоткрих творческото си „Аз”,но този път в една академична общност, в която студента и преподавателят са равноправни събеседници в един диалог по въпросите на изкуството.

Имаше ли нещо типично българско, което усещахте, че имате в себе си и Ви отличава от останалите Ви колеги?
Може да прозвучи малко странно и дори нескромно, но мисля че главното, което ме отличаваше от останалите ми колеги беше дисциплината и изключително добрата ми академична подготовка, която ме задържаше в ателието по цели денонощия. Искреното ми желание да използвам всеки миг от времето си за да претворявам своите мисли и изживявания и да ги превръщам в изкуство.
Един малко куриозен случай още в началото на престоя ми в ателието на проф. Франц Граф беше момента, когато почти всички мои колеги се бяха събрали зад гърба ми и ме наблюдаваха как рисувам. Почувствах се доста странно, сякаш върша нещо нередно, но мисля че по-скоро това беше в резултат на искрената им почуда от възможностите ми.
Сега спокойно мога да се обърна назад и да нарека тези колеги мои приятели, от които научих изключително много, а самият ми престой във Виена като истински поврат в личното ми творчество.

Имате зад гърба си участие в 26 изложби. Много от тях са в чужбина. Как гледат на нашето изкуство зад граница?
Изкуството не се нуждае от националност. То съществува и се разпростира отвъд всякакви граници. Разбира се, със всяка моя изява аз представям не само себе си като личност и творец, но и България ,което винаги е повод за национална гордост.
Радвам се, че когато някой гледа моите картини и не се интересува от къде идвам и как живея, а се наслаждава на видяното, като на изкуство в чиста форма – без ограничения и предразсъдъци. Това е истинското удовлетворение и наслада, което всеки художник получава за труда си.

Много студенти желаят да се обучават в областта на компютърната графика и дизайн. Какво предлага НБУ в тази насока?
Нов български университет предлага бакалавърска програма „Визуални изкуства” с модул „Графичен дизайн” ,магистърска програма „Графично и пространствено проектиране” и докторска програма „Графичен дизайн”.
http://www.nbu.bg/index.php?l=923
http://www.nbu.bg/index.php?l=924
http://www.nbu.bg/index.php?l=925
В настоящият момент това са едни от най-актуалните и дори водещи програми в НБУ. Самият факт ,че университета предлага и докторска програма „Графичен дизайн” е доказателство, че програмите са се развили във времето до изключително добро ниво и качество на обучението и завършилите ги студенти притежават теоретични познания и практически умения в областта на графичния дизайн и рекламата, с необходимите знания и умения за творческо приложение на съвременните компютърни технологии в двумерното и тримерно визуализиране и анимиране .

Какви са недостатъците на тези специалности в НБУ? Достатъчно надеждни ли са знанията и ученията на студентите, признават ли ги работодателите?
Програмите са резултат на многогодишният труд на проф. София Шишманова и на екипа от преподавателите по Графичен дизайн към департамента (проф. Д. Тасев, проф. Г. Петров, доц. Станко Войков и др.) Основната цел на обучението е да превърне студентите в конкурентно способни професионалисти, които съчетават у себе си художественото образование и неговото творческо приложение посредством съвременните технологии. Това е добре балансирана и непрекъснато актуализираща се система на обучение,
която в рамките на България съществува единствено в Нов български университет. Не казвам, че програмата е уникална и безгрешна, защото такава надали съществува.
И ако преди като изискване при кандидатстване за работа в рекламни агенции и студия по графичен дизайн се изискваше предимно завършено висше художествено образование, сега там неотменно стои и името на НБУ. Студенти завършили нашите програми в момента работят в едни от най-изявените студия и рекламни агенции, печатни медии, това е ярко доказателство за отличното образование, което студентите са получили и което работодателите не само признават, но и толерират, заради добрата им подготовка в областта на съвременните компютърни технологии.

Какво трябва да се промени в подготовката на студентите, така че те да не
се сблъскват така остро с изискванията на пазара, в който практиката много
често е водеща?
Усилията в тази насока би трябвало да са насочени към познанията в областта на компютърния софтуер, който е определящ в сферата на дизайна. Практическите занимания на студентите с програми като Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign ,Corel Draw,3D MAX Studio ,Flash и Maya са чудесна предпоставка при завършването си те да бъдат едни от търсените и предпочитани специалисти на пазара. Разбира се, не би трябвало да подценяваме и чисто теоретичните им познания в областта на графичния дизайн, художествените им разработки в областта на шрифта, запазения знак и дизайнът на опаковката без които образованието и бъдещата реализация на студентите би била непълноценна.
Съвсем убедено мога да заявя, че програмите „Графично и пространствено проектиране” и „Графичен дизайн” в НБУ отдавна са поели пътя в тази насока. Но за това най-добре говорят успехите на нашите студенти.

Има ли понятия като „чист дизайнер“ и „чист предпечатар“?
Мисля, че отдавна не съществуват такива „чисти” понятия, по-скоро границите са размити.
В днешно време един себеуважаващ се Дизайнер не би трябвало да си позволява да не разбира от предпечат. Това би било пагубно, както за самия него, титулувал се с такова наименование така и за крайния продукт или дизайн, който ще предлагат в резултат на работата си. За щастие голяма част от „добрите дизайнери” съчетават и умело съвместяват в работата си както уменията си в областта на графичния дизайн така и добрия предпечат, което вещае едно по-светло Дизайнерско Бъдеще.

Вие сте преминали през различни нива в НБУ – асистент, преподавател, директор на програма. Не е тайна, че сте един от най-високо оценяваните преподаватели от студентите във вашия департамент. Какво мислите за тази система на оценяване? Защо липсва в другите университети?
Това беше едно от първите неща , които ме изненадаха приятно като преподавател в НБУ. Възможността студентите да оценяват програмите, качеството на обучение и самите преподаватели е чудесен коректив, който би трябвало да присъства неотменно във всяко едно висше учебно заведение. Така си „сверяваме часовниците” и се стараем да сме „в крак с времето”, даваме възможност на студентите активно да участват в учебния процес.
Чак сега и други висши учебни заведения в България въвеждат тази система на оценяване, което намирам за основна тяхна грешка ,която възпира модернизирането на образователната ни система. Може би ,истинската причина това да се случва чак сега и да е равносилно на събитие е страха, който преподаватели ,факултети, декани ,ректори и вузове тайно таят от реалната студентска оценка за техният труд и усилия. Но това е само и единствено знак, че нещо в образователната система и нейното качество липсва.

Какво смятате, че трябва да притежава като качества един университетски преподавател, за да получава признанието на студентите си?
Един добър преподавател преди всичко трябва обича професията си и да умее да споделя познанията си със студентите. За целта самият той би трябвало да работи в дадената сфера.
Една от най-големите грешки, които някои преподаватели допускат е изключително голямата дистанция която налагат между самите тях и студентите, която се превръща в неразбиваема стена от недоверие и неразбиране. Няма знание, което да може да прехвръкне над такъв зид. Когато тази дистанция намалее и допуснеш студентите по-близо до себе си, те получават нужната им информация, те самите споделят идеите и знанията си с теб ,и стената рухва, а така се ражда и така бленуваното уважение.
Искрено се надявам, че като млад преподавател, който лесно се асоциира със студентската общност, който вижда в лицата на студентите – приятели, никога няма да бъда жертва на подобна грешка и мисля, че успявам.

Интернет портал за печатни технологии.