Диана Петкова за University of the Arts, London College of Communication.

1845
Диана Петкова за University of the Arts, London College of Communication.
Диана Петкова се занимава с маркетинга и рекламата на Полиграфически комбинат.
Тя е един от добрите примери за млад специалист с образование, получено в чужбина, който предпочита да работи в България.

Разкажете ни повече за University of the Arts, London College of Communication.
С гордост казвам, че съм завършила магистърското си образование в University of the Arts, London College of Communication. С петте си колежа, всеки от които със своето място в областта на изкуството, модата, дизайна и мултимедията, това е най- големият в Европа Университет за изучаване на изкуства и свързаните с тях технологии. Колежът, в който аз учих, London College of Communication (LCC), беше преименуван от London College of Printing през 2004. Промяната в името е наложена от промяна в програмата и фокуса на изучаваните там науки- към момента по- големият процент от студентите се обучава в областите на мултимедията и дигиталните изкуства, отколкото в областта на печатните технологии. Факултетът по печатна и издателска дейност (School of Printing and Publishing), обаче, е един от най-силните и модерни в Европа, а с развитието на катедрата по Дигитална обработка на изображения (Digital colour imaging) колежът утвърждава името си на едно от най- модерните училища в света.

С какво се различава обучението в този колеж от нашите университети?
Няма да изпадам в подробности за училищното оборудване, което включва, огромен библиотечен център, мултимедийни зали и зали за свободен достъп до Интернет- стандарт за всеки европейски университет, нито за архитектурата на сградата разположената на 6000 м2 застроена площ в сърцето на Лондон. Истински впечатляващите неща са материята и методите на учебният процес. Моят курс наброяваше 12 човека- половината учещи задочно, половината редовно. Редовното обучение се състоеше в лекции и семинари 2 пълни дни седмично. Останалото време беше определено за самостоятелна работа- нетипично за нас и неизбежно за западният модел на обучение. Всяка лекция представляваше мултимедийна презентация подготвена и проведена от най- големите имена, в света- prof. Tony Johnson, dr. Phill Green, prof. Lindsay MacDonald. Удоволствието от контакта с тях ще остане един от най- хубавите ми спомени. Огромното количество информация за най- съвременните разработки в света и бъдещите технологии, което преподавателите имат ме накара да видя в нова светлина смисъла на висшето образование. Това са хората създали историята и работещи за бъдещето на науката за дигиталният цвят.
След всяка лекция работехме в лабораториите на катедрата, оборудвани с всички най- нови уреди за комерсиална употреба и за лабораторни изследвания. Уреди, които за пръв, а някои и за последен път в живота си видях там. Методологията на работа и подхода към проблемите от практическо и от изследователско естество са заложени като отделен предмет в програмата на обучение. Излишно е да казвам, че докосването до това място ми даде повече отколкото очаквах.

По-конкретно за специалностите, които се предлагат за изучаване в колежа?
Всяка специалност може да бъде завършена в 3 нива: Сертификат, Диплома и научна степен (Бакалавър, Магистър или Доктор)- в зависимост от периода на обучение и задълбочаването в материята. Програмите на обучение може да намерите на страницата на колежа: http://www.lcc.arts.ac.uk/
Конкретната специалност която аз изучавах (Digital Colour Imaging)се състоеше от следните модули, разделени в 2 семестъра:
Introduction to imaging and scientific methods
Colour perception and measurement
Colour imaging systems
Programming for colour imaging
Research methods
Colour management
Major Project
На страницата на катедрата може да намерите подробна информация за курсовете, преподавателите и студентите: http://www.digitalcolour.org/

Как се кандидатства?
Кандидатстването става изключително само по Интернет, чрез попълване на формуляр, мотивационно писмо и сертификат за знание на английски език (IELTS оценка 7,0 за Магистратура). За да бъдете приети е необходимо да имате добра обосновка защо искате да учите точно това и да имате опит в областта. Очаква се кандидат студентите за Магистърска степен да са хора с опит и познания, които търсят разширяване на уменията и повишаване на квалификацията си. Кандидатстването приключва до май месец на предходната година, а началото на учебната година в моя случай беше през януари.
http://www.arts.ac.uk/prospective-students.htm

Могат ли български студент да кандидатства за стипендия?
Стипендия е почти невъзможно да бъде получена от кандидат студент, който не е от страна член на Европейският съюз (аз поне не намерих начин преди 3 години :). Таксите за студенти от страни, извън Европейският съюз също са доста по- високи от другите.
http://www.arts.ac.uk/international/prospective/int-fees.htm

Университетът разполага с общежития, за които също се кандидатства. Колкото по-рано толкова по- голям е шансът да ви класират за желаното от вас място. Всички общежития се стопанисват от отделни фирми и правилата се различават донякъде. За да улесни студентите университетът има централизирана служба за настаняване и класиране, така че винаги има кого да попитате.
http://www.arts.ac.uk/international/housing.htm

Бонус…
По време на обучението, всеки редовен студент има право на 2 избрани от него курса, за които получава сертификат. Курсовете не са задължителни, но трябва да бъдат от друга катедра и между тях има доста интересни от видео монтаж и режисура, през типографски техники, до печатни технологии. Кандидатстването става чрез записване- въпросът е да сте от първите, тъй като има много желаещи.

Интервюто взе: Десислава Тодорова
Полиграфия инфо

Интернет портал за печатни технологии.