Дигиталният печат – запазена марка за Булгед

1591
Spread the love

inline_819_http://prepressbg.com/images/bulged/joan2.1.gif
Йоан Георгиев
ръководителотдел „Дигитален печат“
Булгед


Г-н Георгиев, моляпредставете се на нашите читатели.
Казвам се Йоан Георгиеви към днешна дата се занимавам с цифровияпечат в Булгед ООД. Без да искам да сехваля съм преминал почти всички странина барикадата, наречена „печатнареклама”. В късните ученически годинизапочнахме да се занимаваме с кногоиздаванес един съученик, който е видна личноств столичния печат. След това преминахпрез предпечатно студио, рекламнаагенция, рекламен отдел на водещафармацевтична фирма. В Булгед работяот 4 години и определено се чувствам намястото си. Атмосферата във фирмата емного динамична, а екипът е готов да сесправи с всякакви предизвикателства.

В момента в Булгед сеинсталира нова машина Xeikon 5000, разкажете ни повече за възможноститей.
След посещаването намеждународния панаир в Бирмингам (IPEX2006), ръководството взе решение заинвестиция отново в сферата на дигиталнияпечат – нещо, което е като запазена марказа Булгед. Водещ в предприемането натази стъпка бе форматът – ширина 50 см ипрактически безкрайна дължина на печат.Естествено продуктивността на Xeikon5000 не е за пренебрегване – 130 А4пълноцветни страници за минута. Машинатае предназначена за средни и дълги тиражии се надяваме да допълни продуктоватагама на наличните ни в момента машини.Нещо, на което ще наблегнем е персонализацията– все още неразвит пазар в България.Смятам, че най-масовите продукти, коитоще поеме Xeikon-a са:къси исредни тиражи плакати, дипляни, продуктовикаталози, календари, книги и т.н. Засегаще поддържаме средно-богат набор отмедии, включващи хромови, офсетови исамозалепващи хартии.
Ще кажа и няколко думиза качеството на печат – тема, коятосъс сигурност вълнува много от колегите.Машината печата с 175 lpiиима два вградени денситометъра X-Rite,контролиращи плътността на отпечатъка.Тестовите отпечатъци, които видях повреме на инсталацията и обучението наоператорите, бяха брилянтни. Вярвам, чеще успеем да предложим конкурентноспособенпродукт, съчетаващ добро качество наприемлива цена.

Какво е отличаващото притази машина, ако я сравним с услугите,предлагани от вашата Hp Indigo?
Както казах по-горе,първият отличителен белег е размерът.Шега или не – в случая има значение.Захранването с медия е другото отличаващодвете технологии – докато при HPIndigo принципът е листов, то тук медиятае на ролка. Но това пък е предпоставказа по-голямата производителност. Всепак отново ще предложим „бяла река”т.е. дъпълнителен цвят при използванена прозрачни медии. В допълнителната5-та секция може да се зарежда, както„бял”, така и „секюрити” тонер– нещо,което би било много интересно запроизводство на билети, изискващиперсонализация. Възможно е и зарежданес допълнителни цветове – червено, синьо,зелено и т.н. Опция, която е удобна припечат на дълги тиражи от променливиданни (т.н. transactional printing).

Обявихте новата дейност санкета, в нея предлагате 15% отстъпка за първа поръчка. Щедемонстрирате ли преди това възможностите на машината?
Да, огромното ни желаниее да направим демонстрация на машината,както и да покажем мястото, където ще сенамираме в началото на 2007-а година.Надявам се, че колегите, които иматинтерес ще откликнат на нашата покана.Засега виждаме като възможна дата насъбитието началото на декември. Машинатае инсталирана и очаква ползвателитеси, така че демострацията не би трябвалода спира никого. Всъщност, вече са фактняколко поръчки, които бяха изпълненина Xeikon-a –плакат заоткриването на Суингинг Хол и плакатина ИнБев.

Как могат да се включат впрезентацията всички желаещи?
Всекипопълнил анкетата ще получи покана,както и всички заявили желание за участиена мейл: administrator@prepressbg.comЗа нас ще е чест да присъстватповече хора, като се надяваме да дадемнов творчески тласък на клиентите ни,както и да завоюваме нови.

inline_943_http://prepressbg.com/images/bulged/joan1.gif

/в началотона декември(5.12.2006) – презентация, заявка намейл:administrator@prepressbg.com,очаквайте допълнително уточнение начаса/

Можетеда спечелите 15%отстъпка като попълните анкетата.

Биографична информация