За клъстер „Българска медия и печат“

2168
 Всички наши читатели вече са научили за създаването на Клъстер „Българска медия и печат“. Човекът, който работи повече от година за създаването и легитимирането му се казва Ясен Висулчев. Той е интересна личност и професионалист – 33 години в бранша. Приятно е да разговаряш с г-н Висулчев, който се занимава от дълги години с издаване и печат, като е много добре запознат и с интернет. Той пише в професионални форуми, използва активно ICQ и не само следи, но и отлично разчита статистиките за посещения на големи уеб сайтове. Корпоративният уеб сайт на издателство Форком е отдавна в нашата статистика за добро представяне в интернет на фирми, занимаващи се с печатна дейност.

Клъстер „Българска медия и печат“ е вече факт. Благодарение на усилената работа на г-н Висулчев и неговия ентусиазъм, печатарската индустрия има организация, която да консолидира интересите й и да повишава конкурентноспособността на всички фирми в бранша. Не само у нас, но и рамките на Европейския съюз.

За структурата, идеите и целите на клъстера вече сте чели в специализираните печатни издания. Зададохме на г-н Висулчев няколко въпроса, относно краткосрочните цели на клъстера.


Г-н Висулчев, клъстер „Българска медия и печат“ е вече факт. С какво ще бъде полезен на всеки участник в него?
Клъстерът беше създаден на 1 декември 2005 г. от членовете на Съюза на печатарската индустрия в България, в него са поканени и партньорите от Асоциация Българска книга и от Съюза на издателите в България.
Ако говорим за конкретни ползи, няма как да не навлезем в конкретика. Затова давам конкретен пример. Членовете на клъстер „Българска медия и печат” са на път да реализират инициативата по обновяване на софтуера си. Преговорите са в напреднала фаза, като очакването е да бъдат постигнати добри нива на цените преди обявеното повишение в началото на 2007 година. Това е първата мащабна инициатива. Планирани са също съвместни действия на бранша в много и различни сфери, организирани като съвети – Информационни потоци, Иновации и стандарти, Идентичност, Етика, Инкубатор на кадрите, Единодействие, Ефективност, Нормативи.

Самият Вие сте казвал, че се създава „клъстерен модел“ на мислене. Как трябва да помагат членовете на клъстера, за да се случват всички инициативи?
Необходимо е взаимно доверие. Всеки би желал да работи сам – издателят да отпечатва сам книгите си и да ги продава в своите книжарници; печатарят да издава сам отпечатваните книги и да ги продава, търговецът също да отпечатва и продава сам… Но след сблъсъка с действителността, всеки придобива нещо ценно – да уважава труда и знанията на партньора. Заражда се уважение и доверие. Приносът на СПИБ затова е неоценим. Освен това е важно, че в клъстера се появяват възможности за съвместен бизнес. Вече имаме подкрепата на нашите международни партньори, а и държавата ще помага чрез управляваните от нея структурни фондове.

Какви са краткосрочните цели на клъстера?
До края на годината трябва да довършим инициативата със софтуера на преференциални цени за членовете на клъстера. Следващата задача е интегриране на комуникациите и изграждането на информационен портал. Да не пропускаме потребността от създаването и консолидирането около един от най-важните документи – Етичния кодекс.

Как могат да се включат всички желаещи?
Всеки от бранша, проявяващ интерес към клъстера или към инициативата за закупуване на софтуер на преференциални цени, може да се свърже с мен. Тези, които желаят да инвестират в обновяване на софтуера да не губят време. Остават броени дни за вземане на решение. Пълната информация за инициативата на съвет „Информационни потоци” ще изпратя на всеки, който напише в субекта на писмото си до мен „Инфо за софтуерна инициатива на КБМП”. Това ще бъдат потенциалните членове, нали? Колкото повече фирми приемат идеята, толкова по-успешно ще действаме! 
Ясен Висулчев
izdatelstvoto@forcom-bg.com

За издателство Форком®:
Предмет на дейност:

  • Графично проектиране на формуляри с висока информационна плътност, подготвени за попълване с принтери и за оптическо четене на информацията.
  • Използване на съвременна предпечатна технология, до фотонабор.
  • Издаване на формуляри, счетоводна, икономическа и друга литература, в т.ч и като E-books;
  • Издаване на календар-бележници с богата справочна информация;
  • Както и подготовка, разработка и доставка на:
  • безкрайни формуляри и хартия;
  • формуляри за лазерни принтери;
  • тествани мастерфилми за щрих-кодове (barcode), самозалепващи се етикети с щрих-кодове, отговарящи на всички стандарти

Интернет портал за печатни технологии.