Изграждането на качествен сервизен специалист е нелека задача

2879
Изграждането на качествен сервизен специалист е нелека задача

Интервю с Елена Дречева
мениджър на Коника Минолта, клон България

Г-жо Дречева, клонът на Коника Минолта в България е регистриран преди четири години, от около година заявихте присъствие на пазара на дигитални печатни машини с машината bizhub PRO C6500e. Каква е тенденцията ви за развитие в тази област?

Тенденцията ни за развитие в тази област е към разширяване на гаматата продукти, като отделяме внимание, не само на хардуерната част, но и на софтуерната. Изскванията към потребителите на цифров печат в този сегмент от пазара са високи и стремежът на компанията ни е да ги удоволетворим и предложим нещо повече, дори да дадем възможности чрез устройствата ни и софтуера към тях, за нови приложения и развиване на нов вид дейности и генериране на нови приходи.

Коника Минолта разработва нови модели, както в областта на цветния, така и на черно-белия печат. Най-новите разработки могат да бъдат видяни на предстоящото изложение Drupa.

Това, на което залагаме при новите модели е:

  • ефективност
  • Гъвкавост
  • рентабилност
  • цялостно решение

Компанията ни в момента е единствената, която произвежда сама финиширащите аксесоари към машините ни и това е едно от основните ни предимства – цялостно решение.
Факт е, че през 2007 г. успяхме да се изкачим на първо място по монохромни производствени устройства в България (по данни на Infosource) и да стъпим сериозно в сегмента на цветния производствен печат започвайки от 0 същата година.
Ще продължим сериозна работа в тази посока, защото имаме качествени продукти, софтуер и квалифицирани сервизни специалисти.

Какви са тенденциите за развитие на компанията в областта на печатните дигитални машини в световен мащаб?

В България следваме тенденциите на Коника Минолта в световен мащаб. Компанията е отделила доста средства за изследвания и развитие в областта на производствения печат. Една от посоките например, която в момента мога да споделя, е разработване на собствен контролер, с маркетингово име Emperon, който вече е факт в машините ни  в офис класа. Eдно от предимствата ни е и химичният полимеризиран тонер на Коника Минолта – SIMITRI, който вече е от ново поколение High Definition, с много подобрени качества и още по-фини частици.
Разбира се, в забързания свят, в който живеем, е важна скоростта и след Drupa ще можем да предлагаме устройства с по-висока скорост – 160, 250 стр. в мин.

На всеки, който влезе в офиса ви прави приятно впечатление, че екипът ви е съставен само от млади хора. В същото време в целия бранш има оплаквания, че се усеща остър дефицит от подготвени кадри. Каква е вашата практика в това отношение?

Дефицитът на подготвени кадри в ИТ сектора е факт. Решението ни е да ги подготвим сами. В това отношение аз лично се радвам на голям късмет, т.к. хората в екипа ми са енергични, с желание за повишаване на професионалната си квалификация и много отговорни!
Обучението, което правим е в два посоки – теоретично и практическо. Коника Минолта разполага с една от най-добрите е-learning системи в Европа за дистанционно обучение за продажби и следпродажбена грижа. Тази система се нарича MPlus. Тя е динамична, поддържа се и допълва с нови материали, регулярно от около 100 специалиста (колеги) в Германия. Сертифицирането на служителите на Коника Минолта по тази система е задължително и всички в клона на Коника Минолта в България учат в системата и са получили сертификати в ралични нива в своята област. За сериозността на системата за обучение MPlus говори и фактът, че самите сертификати се подписват лично от японския ни президент.
В демонстрационната си зала разполагаме с най-новите ни продукти и практическо обучение и подготовка за всеки нов продукт се прави преди пускането му на пазара.

Коника Минолта продава продукти и услуги основно чрез търговски партньори. Как подбирате своите партньори?

Критериите за подбор на  партньори са няколко. Основен и изключително важен критерий е компанията-партньор да споделя ценностите на Коника Минолта, а именно грижата за клиента да е на първо място, и отношенията ни с клиента да започват в момента на продажба, а не да свършват с нея. Това означава инвестиция от страна на партньорите ни в хора с висока квалификация за следпродажбена поддръжка. Критерий пък за квалификацията на служителите на нашите партньори са сертификатите по системата ми МPlus, за която споменах по-горе. За партньорите ни има задължителни изисквания за брой служители с определени нива на сертификация по програмата ни Mplus.
Друг важен критерий е фокусът на партньорската компания. Търговските резултати показват, че компаниите партньори, които следват фокуса на Коника Минолта, са по-успешни. А фокусът на Коника Минолта са: Цветни MFP устройства, Производствен Печат, iDOC програма за оптимизиране документооборота при клиента, постоянна грижа за клиента.
При покриване на критериите, по-горе не закъсняват и търговските резултати, които поставят партньорите на някои от четирите нива по партньорската ни програма.

Не е тайна, че всеки потенциален купувач избира не само машина и оборудване, а и сервизни услуги. Имате ли достатъчно на брой добре обучени сервизни инженери, които да предложат качествен сервиз?

Изграждането на качествен сервизен специалист е нелека задача и всеки, който работи в нашата област го знае много добре. За времето, в което съществуваме в България, успяхме да организираме добро сервизно покритие от обучени специалисти в цялата страна. Доказателство за това са доволните корпоративни клиенти с офиси в страната.
Във връзка с качествения сервиз, Коника Минолта инвестира много. Единствената компания сме в момента, която разполага с постоянна връзка с устройствата си, без да сме зависими от мрежата и средата на клиента си и имаме изключително кратко време на реакция. Постигаме го с GPRS връзка с устройството ни, посредством модем. Системата бе въведена и в България от преди месец и отзвукът е изключително позитивен, както у партнорските ни компании, така и от клиентите.
Тази постоянна връзка с устройството ни осигуравя възможността за предотвратяваме евентуални повреди, т.к. се трупа история и статистика за всички части на всяко едно от устройствата ни. Позволява на сервизните ни организации да получат информация за технически проблем, дори понякога, преди самия оператор да го е забелязал. Информацията за нивото на консумативите и консумативните резервни части пък ни дава възможност за добро планиране, логистика и осигураване на винаги работещо устройство.
Системата ни е уникална, изключително иновативна и много успешна и представлява постоянна грижа за клиентите на Коника Минолта!

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.