инж.Петър Кънев, Председател на Съюза на печатарската индустрия в България и на Клъстер Българска медия и печат

1889
инж.Петър Кънев, Председател на Съюза на печатарската индустрия в България и на Клъстер Българска медия и печат

Въпроси към инж. Петър Кънев, Председател на Съюза на печатарската индустрия в България и на Клъстер Българска медия и печат за www.prepressbg.com, зададени на 25 април 2007 г. в Троян.

Клъстер „Българска медия и печат“ започна работа с пълна сила. Вече са факт първите му реализирани инициативи. Държавата, от своя страна обяви, че ще подкрепя клъстерите. Има ли вече конкретни резултати?

Два клъстера още миналата година получиха грантове от по 50 хил. Евро. Започват процедури за подпомагане на още 15 клъстера.
При нас има формулирани няколко проекта за кандидатстване. Предстои уточняване, търсене на форми за нашата част от съфинансирането. Въпроси, които чакат своите отговори.
Но нека членовете на клъстера станем повече – от всички членове на СПИБ е проявен интерес. Наблюдаваха доброжелателно действията на инициаторите на клъстера и чакаха момента, когато ще обявим кампанията за тяхното приемане.
И той настъпи – днес!


Какви са първите стъпки, които нашият клъстер трябва да предприеме, за да започне така желаният ефективен диалог с правителството?

Предстои динамичен период с много срещи на различно ниво. Близките две седмици ще имаме среща с ресорния зам.-министър на ИЕ г-жа Нина Радева. Тогава ще има новини.


Европейските фондове предвиждат финансова помощ за българските клъстери от 5 млн. евро за следващите 10 години. Какви са последните новини от тези фондове?

Ако говорим за структурни и кохезионен фондове и държавния бюджет, общото финансиране за следващите 7 години е малко над 12 млрд. Евро. Практически за всички проекти могат да кандидатстват и клъстери.
С клъстерни инициативи в областта на индустрията (без земеделието) могат да бъдат усвоени близо 6 милиарда евро.
Въпросът е малко изпреварващ за момента.

СПИБ инициира създаването на печатарския клъстер, как ще си сътрудничат двете организации?
Директно, делово, приятелски и „онлайн”!
С времето ще се получат разлики в членската маса, защото по презумпция Съюзът и Клъстерът се отличават по своята платформа. Очакваме увеличаване на броя на членовете във всички вертикални възли. Засега обаче е съвсем естествено всички важни неща да се обсъждат и да стават на срещите на бранша, инициирани от СПИБ. Времето ще покаже.


Какви са краткосрочните планове за сътрудничество с чуждестранни клъстерни организации?
Наскоро беше създаден немски печатарски клъстер по инициатива на Баварския съюз на печатарите. В плановете ни влиза посрещането на гости от Бавария по време на тазгодишния ПринтКом в Пловдив. Част от разговорите ще бъдат свързани и със сътрудничеството между клъстерите. Темите са важни и за нас – нови технологии, оборудване и ноу-хау, управление на човешките ресурси – образование, следдипломни специализации и професионално обучение. Ще се търси взаимен синергичен ефект.
С интерес очакваме да видим как колегите са организирали своите комуникации. Ние вече има какво да покажем.

И накрая,
Отчитам със задоволство вашето обръщение „нашият” клъстер! Полиграфия инфо сте член на СПИБ от 2006-та, очакваме да станете и член на Клъстера близките седмици. Пожелавам ви да няма потребност от предварителна медиативна процедура и в най-скоро време да бъдете не само създадели на нашето място в Интернет, но и активни негови участници и модератори!
Имате нашата благодарност за добре свършената работа! Разчитаме да споделяте своя опит при онлайн-общуването ни.

Интернет портал за печатни технологии.