Какво ни очаква през кризисната 2009 година? Вижте мненията на управителите на водещи фирми от бранша.

3517
Започна ли кризата в бранша? Каква беше 2008 година за някои от големите фирми на пазара на печатната индустрия в България? Какви са очакванията им за кризисната 2009 година? В следващите седмици ще ви представим мненията на управители на български и чужди компании, които споделиха с екипа на www.prepressbg.com какво се случва при тях. Вижте каква е равносметката за колегите-търговци на хартии и машини, както и на издатели и управители на печатници.

Елена Дречева
Управител, Коника Минолта
2008 г. за Коника Минолта бе динамична година, година на големите крачки! Компанията успя да развие и предложи дългосрочни, иновативни програми за потребителите на офис и производствена техника, които се възприеха много положително от пазара. Запазихме първенството при цветния офис печат и очакваме с нетърпение финалните данни относно монохромните устройства. Увeличихме броя на сертифицираните специалисти по програмата за обучение на Коника Минолта за технически специалисти и търговци и така подобрихме значително услугите, които предлагаме на крайния потребител. През 2008 г. стартирахме партньорство с още една компания със 130 годишна история – OCE. Така добавихме към гамата си и широкоформатни решения.
2009 г. подсказва да бъде трудна от гледна точка на заобикалящата ни икономическа ситуация и липсата на финансов ресурс на пазара. Имаме стратегия и план за справяне със ситуацията, разполагаме с финансов ресурс и ще заложим на партньорските взаимоотношения с нашите клиенти, като се стремим да не затрудняваме, а напротив, подпомагаме ежедневната им работа.
Константин Мойсеев
Управител,  Папирус ООД
За нас 2008 година беше успешна. Разширихме гамата на предлаганите от нас хартии и картони като успешно въведохме на пазара все още малко познатите у нас еко-хартии, произведени от 100% рециклирана суровина от датския завод Dalum. Разширихме и разнообразихме асортимента на предлаганите специални опаковъчни материали, като съсредоточихме усилията ни към предлагане на новосъздадени модерни еко опаковъчни материали.
За нас и всички от бранша очакваме 2009 година да бъде трудна и в значителна степен непредвидима. Набиращата сила криза ще предизвика сериозно преструктуриране или фалити на водещи производители на хартии и картони от ЕС, които не могат да не се отразят и на българския пазар, който е почти изцяло зависим от вноса. Голямата между фирменна задлъжнялост ще принуди не малък брой производители от печатарския бранш да свият производството и да спрат или даже да разпродадат закупени на кредит машини. Постоянно намаляващите тиражи и изчезването от пазара на редица издания ще намалят консумацията на хартии. Намаляващото производство в редица промишлени отрасли ще доведе до съкращаване и на обема на произвежданите опаковки от картон.  
Очаква ни трудна, изпълнена с много предизвикателства година.

Ясен Висулчев
Управител, издателство Форком
Зам.-председател на Клъстер Българска медия и печат
Издателство ФорКом работи в няколко сегмента. Що се касае за икономическата литература през 2008-ма реализираните тиражи продължиха да падат. При формулярите също.
По отношение на бизнесклимата – не усетихме особено подобрение. Нелоялните конкурентни практики продължават. Поради свиването на пазара конкуренцията се изостря и продължават се наблюдават дъмпингови действия.
Въвеждането на технологии за производство на книги „по поръчка” (on demand) расте, като традиционните технологии също се развиват. Конкуренцията при тях се изразява в „побутване” на критичната тиражна точка по кривата на рентабилността. Когато се взима технологично решение за производството на нова книга издателствата вече задължително анализират рентабилността на ликвидния тираж и при дигитален и при офсетов печат.
Издаването на електронни книги през 2008-ма не получи очаквания ръст. Онлайн-формулярите обаче стават масова практика.През 2008-ма година повече от 60% от подадените декларации по ДДС са онлайн, което е конкретна илюстрация на тази тенденция.
Какво да очакваме от 2009-та? След като нашите потребители изпитват затруднения, това се отразява и на нас. Без съмнение ще бъде трудна, обемите на продажбите вероятно ще се намалят. Новите идеи и продукти биха довели до запазване на позиции, но първо трябва да възникнат. Нивото на бизнескламата оказва своето отрицателно въздействие върху творческата активност.
Имам очаквания от браншово взаимодействие във всички посоки – обучение, внедряване на нови технологии и продукти, износ на продукция, подобряване на бизнесклимата. Това е дълъг и сложен процес, който е започнал. Този вид взаимодействие е един от начините за повишаване конкурентоспособността на членовете на КБМП.

Очаквайте още мненията на Юлиян Григоров, Ксерокс България; Румен Трифонов, СПИБ; Йоан Георгиев, Булгед. Ако желаете да споделите вашите очаквания и прогнози за настоящата година, пишете ни на: dessy.todorova@polygraphy.info

Интернет портал за печатни технологии.