Мирослава Цветанова, Graphic Arts Solutions Manager, Ксерокс България

1631

Мирослава Цветанова, Ксерокс БългарияКои ще са акцентите за Xerox по време на Ipex 2010? 
По време на IPEX, Xerox ще демонстрира различни генериращи приходи печатни приложения, предлагани с най-разнообразното в индустрията портфолио от цифрови системи за печат. Компанията ще представи също решения за организиране на работния процес и инструменти за развиване на бизнеса, които да помогнат на специалистите в областта да генерират по-високи печалби, да предлагат повече стойност на клиентите си и да допълват и развиват бизнеса си.

Кои ще са най-впечатляващите технологии от представените на Ipex 2010?

Ние от Xerox считаме, че дигиталните печатни технологии ще са водещи по време на IPEX – както по отношение на оборудването за печат, така и на софтуеъра за управление на работния процес и услугите за развиване на бизнеса.
Независимо от особеностите на конкретната технология, най-силно впечатление ще направят приложенията, генериращи възможно най-добри печалби. Посетителите на изложението ще очакват да видят технологии, софтуер и услуги, които да рационализират работните операции  и да им осигурят нови начини за подобряване на крайните резултати.

Дали изложението Ipex 2010 съвпада с повратен момент в глобалната икономика?
Събития като IPEX 2010 са особено подходящи за стартирането на дискусии около предстоящи покупки, което разбира се оказва положително влияние върху глобалната икономика. Една от причините Xerox да е от сериозните поддръжници на подобни търговски изложения е възможността за връзка с клиенти, партньори и основни играчи от индустрията, които я движат напред – това  е добре за както за нашата индустрия, така и за пазарите в глобален мащаб.
В Xerox предприехме нужното за смекчаване на ефекта от глобалната рецесия, като заедно с това фокусът е  върху иновациите, услугите, разпространението и изграждането на стабилен бранд. Така например, през миналата година получихме 706 патента в САЩ, което представлява увеличение с 16% в сравнение с 2008 г. и поставя компанията сред първите 25 корпорации в света по брой патенти, получени през 2009 година.
Да се предсказват повратни точка за икономиката е трудно, но така или иначе IPEX е важно събитие за графичната индустрия, което ще бъде посетено от доставчиците на печатни услуги, за да ги подготви да посрещнат нуждите на клиентите си в една непрекъснато подобряваща се икономическа среда.

Какъв съвет бихте дали на професионалистите така че да се възползват максимално от изложението?
Разбира се важно е да се осведомите за последната дума на техниката, но също толкова важно е търсенето на доходоносни приложения и обменът на опит по отношение на управлението на бизнеса. На изложението, Xerox ще демонстрира как помагаме на клиентите да бъдат готови за реалния бизнес и да са успешни и печеливши на пазара.
Нашият щанд ще бъде пълен с настоящи клиенти, готови да разкажат на посетителите как са се възползвали от приложения, които са променили подхода на техните клиенти към бизнеса. Представянията в залата на Xerox за IPEX, наречена Real Business Live!, ще обхванат теми като заетостта, доходоносни печатни услуги, оптимизиране на автоматизацията и инструменти за 1:1 маркетинг. Тези насочени към бизнеса обсъждания ще обединят натрупания опит в индустрията с демонстрация на различни приложения.

Какви са перспективите пред печатната индустрия в глобален план?
Няма съмнение, че конкуренцията в индустрията е традиционно висока, и доставчиците на услуги за печат, са изправени пред все по-свиващи се бюджети за маркетинг, намалящо време за изпълнение, съкращения на персонала и ред други предизвикателства. Въпреки това съществуват и сериозни възможности за опитните доставчици на глобалния пазар, които разбират, че тяхната роля е да помогнат на своите клиенти в комуникацията посредством многообразни канали – включително и печатни услуги – и така да повишават приходите си.

Предизвикателството е в това да се превърнат тези услуги от еднократен разход в отворена възможност за печалби на клиента. В това е и голямата промяна.

Xerox насърчава доставчиците на печатни услуги да разпознаят потенциала на бързо развиващите се дигитални приложения и на свой ред да допринесат за разширяването му – става дума за краткосрочни, съобразени със съответните нужди операции, които могат да са много изгодни за доставчика, като същевременно съставляват важна част от мултимедийните кампании за клиента. Това означава, че ще видите нарасналото разнообразие от приложения като напр. материали за директен маркетинг, професионални книги и наръчници и транспромо документи (персонализирани транзакционални документи, съдържащи и рекламна информация).

Интернет портал за печатни технологии.