От началото на 2006 г. ProGrafica ще излиза като самостоятелно издание.

1811
Spread the love

inline_808_http://prepressbg.com/images/prografika/D_Braykova2_JPG.jpgИме: Десислава Брайкова
Длъжност: главен редакторна сп. Полиграфия и ПроГрафика
Интереси: извънпрофесионалните – литература, кино итеатър
В работата си харесвам…динамиката и разнообразието
В свободното си време…се занимавам със семейството си или сесрещам с приятели

1. Представете списаниеProGrafica, чиито първи броеве,читатели на Prepressbg.comвече могат да четат тук… (тематика,начин на разпространение, тираж,потенциална аудитория)
Списание ProGraficaсе роди по идея на досегашния главенредактор на списание Полиграфия – г-нВасил Василев. Той е една от най-авторитетнителичности в бранша и това е напълнозаслужено – от него винаги има каквода се научи. Преди години, съвместно седно немско издателство, г-н Василевиздаваше два пъти годишно сп. PrepressБългария. Сега желанието ни е да говъзродим, тъй като полиграфията отдавнае тясно свързана с развитието накомпютърните технологии и програми, асмятаме, че съществува известна празнотав специализираните издания по тазитема. Искаме да затворим кръга посъздаването на печатни продукти, катозапочнем от самото начало на този процес– предпечатната подготовка, обработкатана изображения, шрифтовата култура,основните изисквания за дизайн и т.н.,както и да поднасяме актуална и интереснаинформация за всички, работещи в тазисфера. Може би, по-нататък ще навлеземмалко и в сферата на уеб дизайна, аковидим, че има интерес към нея.
Първите броеве бяханещо като „заявка” към аудиторията затова, което предстои да им предложим.През 2005 г. излязоха общо три книжкиProGrafica, които бяха вминимален обем – 16 стр. и бяха пуснатикато приложение към 4-ти, 5-ти и 6-ти бройна сп. Полиграфия за миналата година.Вашите фенове вече разполагат с PDFфайловете на тези броеве и могат да гиразгледат.
От началото на 2006 г.ProGrafica ще излиза катосамостоятелно издание, в обем от около40 стр., два пъти годишно. То ще серазпространява само по абонамент, ноне самостоятелно, а като част отабонаментната цена за сп. Полиграфия.Срещу 36 лв. с ДДС за цялата година всеки,който желае, може да се абонира за 6книжки сп. Полиграфия и 2 книжки сп.ProGrafica. Вече има публикуванаинформация по този въпрос при вас, такаче няма да я повтарям – читателите виса част от нашата потенциална аудиторияи ако имат интерес, знаят къде на научатповече. Все пак, искам да уточня, че дветесписания, въпреки че третират различнисфери от бранша, са неразривно свързаникато тематика и информация помежду си.
Относно аудиторията,смятам, че ще бъдем полезни на всичкирекламни агенции, занимаващи се с печатнареклама, на графичните дизайнери, наспециалистите по предпечатна подготовка,на хората с интереси в областта нафотографията и обработката на изображенияв различните компютърни програми, наредактори, студенти и дори на някоипреподаватели по тези специалности,защото ще се опитваме да следим всичкисветовни новости.

2. Разкажете повечеза вашите автори. Какви материали щечетем в новия брой на списанието?
Авторите в сп. ProGraficaса доказани професионалисти в различниобласти – ние винаги търсим най-добритеспециалисти. Много ще се радваме, аковъв вашия форум започнат да се дискутираттеми от списанието или ни бъдат подсказванитакива, по които има нужда от повечеинформация.
В първи брой на ProGrafica,който предвиждаме да излезе до края нам.март, ще има интересни статии за някоипрограмни продукти за предпечат; интервюс г-н Майкъл Бейли, продуктов мениджърна NEC Display Solutions Europe GmbH, както и информацияза Adobe Acrobat 3 D. Читателите ще намерят ощеподробна информация за софтуернияпродукт Кирила, който се използва запроверка и редакция на текстове набългарски език в електронна среда.
Ще има няколко новирубрики, които вярвам, също ще представляватинтерес за специалистите. Неотменно щеприсъства и рубрика Новини – както отБългария, така и от света.

3. Кога да очакваменовия брой?
До края на този месец,тъй като искаме да го представим повреме на тазгодишното изложение ExpoPrint&Pack(05.-08. април).

4. Как виждате бъдещетона бранша у нас? Ще се променят ли нещатаслед влизането ни в ЕС, според Вас?
Това е един много честозадаван въпрос. Несъмнено след влизанетони ЕС много неща ще се променят. Няманачин и нашият бранш да не претърпипромени в една или друга насока. Смятам,че много български печатници ще сеокажат неконкурентоспособни при новитеусловия. Ще се повишат изискваниятакакто към технико-технологичната базана предприятията, така и към квалификациятана хората, работещи в бранша. Вероятноще има много сливания или поглъщанияна наши печатници от чужди фирми. Нотова все пак са само мои лични предположения,бъдещето единствено ще покаже каквоточно ще се случи.

5. Четете лиwww.prepressbg.comи какво е мнението Ви за него?
Чета го най-редовно.Мисля, че вашият сайт много бързо успяда се наложи като „полиграфическиятсайт”. Виждам интересни дискусии въвфорума и много полезна информация, коятоот ден на ден се обогатява. Това показва,че хората, занимаващи се с полиграфияи предпечатна подготовка, наистина иматнужда и се възползват от това електронноиздание, тъй като голяма част от тях санепрекъснато онлайн. За мен младитехора от нашия бранш са едни отнай-способните, амбициозни и перспективниспециалисти в България. Именно на тазиаудитория заложихме, когато решихме дасъздадем ProGrafica.

Биографична информация