Това е 18-то издание на Реклама Експо, може да се каже че се нареждаме сред „големите” вече.

1606
Spread the love

inline_436_http://www.prepressbg.com/images/media//interview/Vihra_Ognianova.jpgВихра Огнянова, Прим дизайн
Организатор на РекламаЕкспо
6-9 октомври 2008


За поредна година сепровежда Реклама Експо, колко са фирмите, които ще видим тази година?
Това е 18-то издание на Реклама Експо, може да се каже че се нареждамесред „големите” вече. От 2-3 години участниците саоколо 170 компании от всички сектори на рекламната индустрия. Новототази година са няколко сериозни чужди фирми, които участват за първипът: M.I.P. Group.е компанията, която организира търговския панаир REKLAMA, POLYGRAF в чешкатастолица Прага. Панаирът е създаден през 1993 г. и представя компании вобластта на маркетинговите комуникации, дизайн, печат и предпечат,светлинна и външна реклама, производство и търговия с материали, машинии оборудване за рекламата, специализиран софтуер, широкоформатен печат,рекламни сувенири. Marins,световният лидер в производството на мобилни дисплеи Lama и френскатакомпания PIXIKA,водеща фирма на европейския пазар за дигитални рекламни продукти същоса сред новите участници.

Тази година на drupa 2008забелязахме силно присъствие на фирми, които предлагат дигитален печати всичко свързано с него. При изложителите на Реклама експо наблюдавали се тази тенденция?
Трудно ще се намери фирма свързана с печатарската индустрия средучастниците, която да не предлага дигитален печат. Тенденцията евалидна в пълна степен и тук.

Тази година сменятегенерално концепцията на програмата от презентации и лекции. Би ли ниразказала повече?
Идеята на семинара е да предлага ценна информация и полезни решения.Третира практически въпроси, които са интересни за участниците вРеклама Експо, за представителите на бизнеса, за маркетинговите отделина компаниите.  

Как да изградим своята корпоративна идентичност, да я запазим или да япроменим, какви са финансовите измерения и реалните ползи от промяната;Към кого да се обърнем; Какво да изискваме; Какво да очакваме; Businessto business комуникациите – как да общуваме с бизнеспартньорите си и с потребителите на стоки и услуги; Как да направимуспешна презентация; Новите технологии в печатарската индустрия;Участията в изложения у нас и по света, как да избегнем слабите места,за да спестим време и пари – това е една малка част оттемите, които ще бъдат обсъждани.

За втора година сепровежда конкурс за дизайн на периодични печатни издания. В моментатече гласуване – как се развива този проект според теб?
Този конкурс свърши нелоша работа още с първото си издание –предизвика коментари, някои положителни и доста критични. Това беше инашата идея – да се замислим, да заговорим за дизайна наизданията, които виждаме ежедневно.

Медиите са сериозна институция и нейните послания не могат да сепренебрегват. Освен със съдържанието си те влияят и с външния си вид.Когато хората виждат всеки ден една грозна корица, с неподходящ шрифт исбъркана композиция те постепенно свикват с нея и престават да обръщатвнимание. Това е един чудесен начин за«узаконяване» на лошия вкус.

Не е случайно силното участие на списанията тази година. Там ролята надизайна традиционно е по-силна. При вестниците, с някои изключения,ситуацията е по-различна. Оптимистичен е фактът, че част от издателитеотказаха участие, тъй като планирали промяна на дизайна. Ако поне визвестна степен ние сме провокирали подобни решения, то ДА, този проектсе развива наистина много добре!

Какви са заявките заучастие в конкурсната програма тази година? Има ли нови попълнения вжурито?
Сред миналогодишните участници имаше впечатляващи проекти. Надявам сетенденцията да се запази. Заявки за конкурсите се приемат дооткриването на изложението и още е рано за коментари.  
Работата на журито е много напрегната, само в рамките на четири днитрябва да отсее най-добрите. Председател отново е Иво Николов,управител на Креа Дизайн. Новите хора са Ани Димитрова, Директор“Маркетинг и реклама“ на БНТ и Димитрина Христова, директор“Маркетинг” на в. ”Стандарт”.

Биографична информация