Целта е всички участници в делова атмосфера да създадат нови контакти и трайни партньорства.

1763
Целта е всички участници в делова атмосфера да създадат нови контакти и трайни партньорства.

Интервю с Анелия Каранова,
Ръководител проект  
Десета международна специализирана изложба „Balkan Pac 2006“

Какво представлява изложението BalkanPac и какви са целите му? 
BalkanPac е международна специализирана изложба за опаковки, машини и материали, на която фирми от България и чужбина пердставят нови за пазара ни продукти и технологии. Посетителите са основно специалисти от всички браншове на промишлеността от цялата страна, Балканския регион и Западна Европа.
Целта е всички участници (посетители и изложители) в делова атмосфера да създадат нови контакти и трайни партньорства.

Кое определя нуждата от подобни семинари и изложения именно в тази сфера?
Развитието на икономиката и на съответния бранш. Промените в икономиката на страната през последните години повлияха съществено и върху качеството на произвежданите опаковки. Засилената конкуренция и нарасналият внос доведоха до повишаване в търсенето и то на качествени и атрактивни опаковки, съответно и присъствието на такива на пазара. Според нас подобни изложби и организираните паралелни събития помагат на фирмите не само за нови партньорства, но ги зареждат и с нови идеи.

Какво ще бъде новото в тазгодишното издание на BalkanPac?
Имаме приблизителни 50% нови изложители от страната и чужбина, които ще представят опаковъчни материали, оборудване, богата гама опаковки за хранителни и нехранителни продукти.
Друг момент е съпътсващата програма – обучителни семинари, Експортен форум, които сме убедени, че ще помогнат в дейността на фирмите и в с стремежа им да бъдат по-конкурентноспособни.

Какво е нивото на българско и чуждестранно участие?
Посетителите ще се запознаят с продукти и услуги на фирми от Австрия, Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Германия, Украйна, Чехия.
Силно е представянето на фирми от Италия, организирано от Италианския институт за външна търговия.
Приблизително 50% от изложителите са от чужбина.

Какво е бъдещето на тези изложби, какво мислите за тяхното развитие на прага на ЕС?
Те все повече ще дават възможност на посетители и изложители не само да създават нови контакти, но и да доказват качеството на продуктите си и то в условията на конкуренция. Все повече фирми от чужбина ще навлизат на нашия пазар. На общия европейски пазар българските производители ще имат по-големи възможности за потенциални партньорства с посетителите от чужбина, които целенасочено идват на нашите изложби и носят своята браншова и технологична култура и нов мениджмънт.

 

Интернет портал за печатни технологии.