Проучването на Two Sides показва, че отношението на потребителите към хартията бавно се променя

71
Проучването на Two Sides показва, че отношението на потребителите към хартията бавно се променя

Потребителските възприятия за хартията и печата върху хартия започват да се променят към по-добро според изследването „Trend Tracker Research 2023“ на Two Sides Europe.

 

Trend Tracker Research 2023

 

Според онлайн анкета сред 10 250 потребители, проведена от независима изследователска компания Toluna от името на Two Sides през януари тази година, въпреки все още погрешните схващания относно въздействието на хартиената индустрия върху околната среда, 15% от анкетираните вече разбират, че европейските гори всъщност нарастват (10% през 2021 г.). Проучването от 2023 г. е установило, че 60% от анкетираните вярват, че европейските гори все още намаляват. Този процент е малко по-добър от 64%, спрямо вярванията на анкетираните през 2021 г.

Фактите всъщност са, че европейските гори нарастват по размер и в периода между 2005 г. и 2020 г. са нараснали с 58 390 km2 – площ, по-голяма от Швейцария.

Проучването също така показа регионални различия в разбирането – Дания има най-голям брой потребители (24%), които вярват, че европейските гори растат, докато едва 9% от потребителите в Обединеното кралство вярват в това.

В Обединеното кралство има промяна в начина, по който мислят 18-24-годишните (поколение Z). През 2021 г. те са имали най-високо убеждение, че горите намаляват (69%), докато през 2023 г. са имали най-ниско убеждение, че горите намаляват (44%). По същия начин тази възрастова група има най-голям брой потребители, които вярват, че европейските гори растат (31%).

Друго често срещано погрешно схващане за хартията е количеството, което се рециклира. Проучването установи, че само 18% от европейските потребители разбират, че степента на рециклиране на хартия надхвърля 60%. За сравнение, процентите леко са се подобрили от 2021 г., когато са били 16%.

Проучването показа, че 41% от европейските потребители смятат, че използването на хартията и хартиените опаковки е разточително. В действителност нивото на рециклиране на хартия в Европа в момента е 74%, като при хартиените опаковки нивата са още по-високи – 83%. През 2020 г. в Европа са събрани и рециклирани общо 56 милиона тона хартия.

Хартията и печатните продукти са сред тези с най-ниските емисии на парникови газове – 0,8%, докато ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) индустрията представлява повече от 2% от глобалните емисии на парникови газове (колкото целия въздушен трафик). Ако тези данни не се вземат предвид и се пренебрегнат, отпечатъкът на ИКТ може да се увеличи до 14% от глобалните емисии до 2040 г. Въпреки това, 56% от европейските потребители, анкетирани в доклада, смятат, че електронната комуникация е по-щадяща околната среда от комуникацията на хартия. Тази цифра се е подобрила спрямо 2021 г. (60%), тя все още подчертава продължаващите погрешни схващания относно устойчивостта както на хартиените, така и на електронните комуникации.

Пълните резултати от изследването Trend Tracker Research 2023 ще бъдат публикувани този месец и ще бъде предоставени на заинтересованите страни от индустрията при поискване.

Вижте други публикации за Two Sides

Интернет портал за печатни технологии.