Безвъзмездни средства за рекламисти, печатари, издатели и творци

167
Безвъзмездни средства за рекламисти, печатари, издатели и творци

За първи път във фокуса на европрограмите за безвъзмездни средства са и рекламисти, печатари, издатели и творци! До 150 хиляди лева и 75% финансиране от цялата инвестиция може да получи всяка класирана по процедурата фирма. Във вашите проекти можете да включите всичко, което да подпомогне основната ви дейност:

  • ДМА – оборудване, машини, инструменти и хардуер;
  • Специализиран софтуер, който пряко употребявате в основната ви дейност;
  • Можете да си направите онлайн магазин с бюджет до 10 хиляди лева;
  • Управленски софтуерни решения като ERP, CRM, MOM и други подобни продукти, като максималната сума за всяко решение е 15 хиляди лева;
  • Консултантски услуги.

 

 

Можете да получите напълно безплатна консултация дали имате шанс да се класирате за финансирането, като предварително подготвите следния набор от отчети за 2021, 2022 и 2023 години: ОПР, Баланс и Отчет за заетите лица във формата на статистиката (НСИ). Също така е необходима и Справка за предприятието за 2023 г. в същия формат на НСИ. Ако имате роднини във фирмата, ще имате предимство.

Pconsulting е доверен партньор на Полиграфия Инфо ООД. Консултантската фирма е позната в бранша и много колеги вече имат завършени проекти с нея. Потърсете ги на посочените контакти по-долу за допълнителна информация или директно, за да се възползвате от безплатната предварителна консултация за шансовете ви за успех във финансирането.

За контакти:
e-mail: office@pconsulting.bg, valeri@pconsulting.bg
tel.: +359 887 787 446
Валери Караманов

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.