Брой пети на Опаковки и печат за 2021 година

54
Брой пети на Опаковки и печат за 2021 година

В списанието можете да прочетете за 10-те иновации в областта на изкуствения интелект при опаковките, маркетинг стратегия 101 за печатници, статия за пътят за възстановяването на опаковъчната индустрия през 2021 година и др. Вижте корицата и съдържанието на новия брой тук:

 Опаковки и печат за 2021 година

 Опаковки и печат за 2021 година

Интернет портал за печатни технологии.