Будки с контролирана светлина X-Rite

113
Будки с контролирана светлина X-Rite

Прегледът на материали и печатни изделия при контролирани условия позволява да се постигне по-високо ниво на контрол на качеството и да се контролират материалите за нежелани параметри.

Всяка печатница, която се стреми да достави реално и измеримо качество на своите клиенти тръгва по пътя на контролирането чрез уреди, софтуер и периферия, защото това е единственият начин да се постигне стандартизация и да се премахне субективния фактор на човешкото възприятие.

 

Будки с контролирана светлина X-Rite

 

Какво представляват светлинните будки за контрол на качеството

Светлинните будки за контрол на качеството представляват готови решения за създаване на ясна, предвидима и стандартизирана от към осветление среда за наблюдение на мостри. Те се различават от всяко стандартно осветление по следните параметри

 1. Имат точно определени осветителни тела от висок клас с точно определен спектър на светлината и сила на светене – това ви дава възможност да наблюдавате и измервате точно вашите мостри, както и да отговорите на стандарти като ISO.
 2. Намаляват максимално ефекта на околната среда – всяка външна светлина независимо дали пряка или отразена може да промени вашата мостра. Будките са напълно затворени от всички страни освен от страната на наблюдение и са боядисани в неутрално сиво, за да бъдат напълно пасивен фактор в измерванията.
 3. Направени са от качествени материали, които не променят своите параметри – ако се използват некачествени лампи или материали, които сменят своите параметри с времето, цялата идея на стандартизация ще се загуби.

Имате ли нужда от светлинна будка за контрол на качеството

Цветовете в крайна сметка представляват отразена светлина от дадена повърхност, която се възприема от наблюдател. Следователно цветовете не са фиксирана величина, а зависят до голяма степен от типа светлина, с който се осветяват и възможностите и ограниченията на наблюдателя и неговото око.

Идеята на качествения контрол е тези два параметъра да се стандартизират максимално и да се намали субективния фактор в тях:

 1. Да започнем да гледаме материалите при еднакви условия и да ги контролираме при условията при които ще ги контролира клиента
 2. Да заменим човешкото наблюдение с наблюдение с инструмент и софтуерспектрофотометър

Светлинните будки са най-доказаният и ефективен начин да внесем стандартизация по първата точка, като ни позволяват да наблюдаваме дадена мостра при различни осветителни условия и да виждаме как се променя нейното цветопредаване спрямо стандарт или мостра.

Използвайки светлинна будка можете да:

 • Осветявате мостри с точно определени стандартизирани типове светлина, които репликират реалните условия, в които ще се наблюдава и използва продукта.
 • Следите за метамерия, а именно това мострата и произведеното да изглеждат еднакви при едни условия, но при други да са различни.
 • Контролирате своите материали за оптични избелители или флуоресцентни багрила, които могат да повлияят негативно на крайния резултат или да ви променят крайното цветоусещане при определени условия.

Един от най-честите проблеми и разминаване в очакванията между клиентите и печатниците са различното възприятие на цветовете. Много често печатниците, които нямат технически контрол на качеството със спектрофотометър използват мостра, с която да сравняват своя отпечатък. Мострата обаче се гледа при осветлението, с което разполага печатницата, което често е флуоресцентно.

Клиентът от своя страна си получава продукцията и я гледа в своя офис, където има LED осветление или на външна светлина, която е много по-топла. В резултат клиентът може да види много по-голяма разлика между мострата и реалния отпечатък и от там започват проблемите.

Всички тези проблеми могат да намерят своето решение в използването на светлинни будки с правилна и стандартизирана светлина.

Ползи от използване на светлинна будка с марка X-Rite

Има няколко допълнителни ползи, които могат да се окажат много ключови за определени проекти.

 1. X-Rite е много утвърдена марка и е известна не само в печатния бранш, но също така и сред собствениците на марки. Можете не само да направите много добро впечатление, но също да отговорите на техните изисквания ако те специфицират нуждата от такава будка.
 2. Можете да отговорите на различни сертификати, включително ISO, които изискват контролирано осветление.
 3. Можете да създадете цялостно усещане у вашите клиенти, които идват на първи печат, че всичко е под контрол и се следи стандартизирано.

Светлинните будки са ключов елемент за сертификацията или за работата по някой от следните стандарти:

 • ISO: 3664 Graphic technology and photography viewing conditions – стандарт за условията на наблюдение на печатни и фотографски материали;
 • ISO: 3668 Paints and Varnishes visual comparison of color of paints – стандарт за условията на наблюдение и сравнение на цветовете на бои;
 • ISO: 13076 Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings – стандарт за осветеноста и визуалната оценка на различни покрития, като лакове и други;
 • ISO: 23603 Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual appraisal and measurement of color – стандартен метод за оценка на спектралното качество на осветление, което симулира дневната светлина;
 • AATCC: EP9 Visual Assessment of Color Difference of Textiles – стандарт за визуалната оценка на разлики в цветовете на текстил;
 • ASTM: D1729 Standard Practice for Visual Appraisal of Colors and Color Differences of Diffusely-Illuminated Opaque Materials – описва стандартен подход за сравняване на цветове на непрозрачни материали;
 • SAE: J361 Procedure for Visual Evaluation of Interior and Exterior Automotive Trim – процедура за визуална оценка на интериорни и екстериорни автомобилни цветове;
 • DIN: 6173 Colour matching; lighting conditions for artificial daylight – описва изискванията към изкуствено осветление, което симулира дневна светлина;
 • CIE: S012/E, 51.2 Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual appraisal and measurement of color – стандартен метод за оценка на качеството на осветление използвано за визуална оценка на цветове;
 • BSI: BS 950 Pt.2 Specification for Artificial Daylight for the Assessment of Colour – Part 2: Viewing Conditions for Reproduction in the Graphic Arts – специфицира условията за наблюдение за визуална оценка на графични продукти.

Независимо дали искате да стандартизирате своето производство, просто да следвате стандарта като добра практика или търсите висок клас светлинна будка, която да отговаря на най-високите изисквания – решенията на X-Rite са правилното решение.

Светлинните будки на X-Rite са достъпно решение от висок клас

ГЕД и X-Rite предлагат три варианта за светлинни будки, които отговарят на нуждите на всички от производствения отдел до най-взискателните лаборатории, стаи за смесване на мастила или отдели за качествен контрол.

Светлинна будка Pantone 3 – всичко необходимо за качествен контрол

светлинна будка Pantone 3Светлинната будка Pantone 3 разполага с три различни светлинни източника, които ви позволяват да симулирате точно основните условия за контрол на цветовете. Разполагате с три източника:

 • D50 – стандартна дневна светлина
 • TL84 – неутрална бяла флуоресцентна
 • A – стандартна халогенна лампа, която се използва най-често за контрол на метамеризъм

Pantone 3 е компактна светлинна будка, която можете да поставите лесно до печатната машина, в стаята за формулиране на мастила или в отдела по качествен контрол.

Светлинна будка Judge QC – повече от визуален контрол

Светлинна будка Judge QCJudge QC е светлинна будка с пет източника на светлина, която освен стандартните осветителни тела разполага и с възможност за контрол на параметрите на материалите.
Разполагате с пет източника:

 • D50 – стандартна дневна светлина
 • А – стандартна халогенна лампа, която се използва най-често за контрол на метамеризъм
 • Можете да изберете два от следните източници:
  • CWF – студена бяла флуоресцентна
  • LED
  • TL84 – неутрална бяла флуоресцентна
  • U30 – топла бяла флуоресцентна
  • U35 – топла бяла флуоресцентна
 • UV светлина – за контрол на материалите за оптични избелители или флуоресциращи багрила

Благодарение на своята възможност за конфигуриране с Judge QC можете да създадете широк спектър от тестови условия с които да анализирате мострите, които поучавате, материалите, които използвате и печатната продукция.

Judge QC е по-голяма от Pantone 3, но въпреки всичко е подходяща за производството, стаята за смесване на мастила или отдела по качествен контрол.

Светлинна будка Spectralight QC – стандарта в контрола на качеството при различни условия на осветеност

Spectralight QC е най-високият клас светлинна будка Светлинна будка Spectralight QCсъс седем източника на светлина, която се е превърнала в стандартен избор на много индустрии и собственици на марки, които изискват от своите подизпълнители да имат такава будка.

При Spectralight разполагате със седем източника на светлина:

 • D50 – стандартна дневна светлина
 • А – стандартна халогенна лампа, която се използва най-често за контрол на метамеризъм
 • Можете да изберете един от тези източника:
  • CWF – студена бяла флуоресцентна
  • LED
 • Можете да изберете два от тези източника:
  • TL84 – неутрална бяла флуоресцентна
  • U30 – топла бяла флуоресцентна
  • U35 – топла бяла флуоресцентна
 • UV светлина
 • Horizon – симулира осветеността при залез слънце

 

SpectraLight предоставя възможност за анализ в почти целия спектър на стандартна осветеност от много топлия оранжев цвят на залязващото слънце, до судената и богата на син цвят флуоресцентна светлина.

В допълнение SpectraLight разполага с набор от инструменти за контрол, анализ и гарантиране на качеството като:

 • Възможност за програмируемо последователно светване на отделните тела
 • Отдалечено управление с дистанционно
 • Вграден софтуер за наблюдение и управление
 • Възможност за димиране на силата на осветеност
 • Индикатор за нужда от сервиз и поддръжка

В таблицата по-долу можете да намерите кратко сравнение между трите решения:

 

SpectraLight QC

Judge QC

Pantone 3

 Брой светлинни източници

7

5

3

 Вид дневна светлина

Филтрирана халогенна тунгстен

Флуоресцентна

Флуоресцентна

 D50 Дневна светлина 5000 K

🔀

Може да се избере един от тези видове

🔀

Може да се избере един от тези видове

🔀

Може да се избере един от тези видове

 D65 Дневна светлина 6500 К
 Осветително тяло “A” 2856 K

 Ултравиолетова

 Дневна светлина залез (Horizon) 2300 К

 TL83

 Студена бяла флуоресцентна

🔀

Може да се избере един от тези видове

🔀

Може да се изберат общо два от тези видове

само ако е избрана D50

 LED

 TL84

🔀

Може да се избере един от тези видове

само ако е избрана D65

 U30

 U35

 Автоматично последователно светване на осветителните тела

 Отдалечено управление

 Софтуер за наблюдение и управление

 Препоръчителни часове за работа

2000 часа

2000 часа

2000 часа

 Възможност за димиране на силата на осветеност

 Индикатор за нужда от сервиз и състояние на лампите

За X-Rite
X-Rite е лидер в разработката на решения за контрол на качеството, управление на цветовете и стандартизация. Компанията разработва науката за познание за цветопредаването, като постоянно създава все по-нови и по-точни модели, които включва в своите свързани и интуитивни решения. X-Rite предлага решение на голям набор от предизвикателства свързани с работата с цветове, които са съобразени с всички размери компании.

За ГЕД
Нашата мисия е да даваме възможност на българските печатници да се конкурират на европейско ниво и да отговарят на изискванията дори на най-големите собственици на марки. Ние предлагаме утвърдени решения, които сме подбрали внимателни и които са съобразени с българския пазар.

Интернет портал за печатни технологии.