Оптимистичен доклад на Smithers прогнозира ръст на пазара на мастиленоструйния печат

142
Оптимистичен доклад на Smithers прогнозира ръст на пазара на мастиленоструйния печат

Данните в последния пазарен доклад на Smithers „Бъдещето на мастиленоструйния печат до 2029 г.“ показват, че пазарът на мастиленоструйния печат може да се разрасне, като опаковките, етикетите, книгите и графиката предоставят нови възможности за търговския мастиленоструен пазар.

"Бъдещето на мастиленоструйния печат до 2029 г."

 

Най-новите технологии за мастиленоструен печат ще бъдат показани на drupa 2024 на 28 май, като новите продажби на оборудване ще ускорят прехода на индустрията към цифров печат в множество сектори.

Според доклада на Smithers през 2024 г. световните продажби от мастиленоструен печат ще достигнат 110,8 млрд. евро. Положителните пазарни условия означават, че тази прогноза се очаква да се разшири, като до 2029 г. ще нарасне с 6,6 % на годишна база. Това ще доведе до увеличаване на общата пазарна стойност до 151,6 млрд. евро през 2029 г.

За същия период обемът на публикациите, графичните носители, опаковките и етикетите, отпечатани на мастиленоструйни принтери, се очаква да нарасне от 1,61 трилиона печатни еквиваленти А4 до 2,29 трилиона.

Анализът на Smithers прави дисекция на бизнес и технологичните развития, които ще подхранват тази експанзия на мастиленоструйния печат в 21 отделни сегмента на крайно потребление и шест печатни формата.

С развитието на технологията и новите приложения, работните процеси в печатното производство все повече се оптимизират за мастиленоструен печат, което прави процеса още по-конкурентен по отношение на разходите. Това се случва в книгопроизводството, където ролните печатни машини произвеждат книжни блокове с едно преминаване, като гъвкавата довършителна обработка позволява да се променят форматите и страниците в движение.

Множество иновации в машините осигуряват по-ефективно производство на крайните печатни продукти, етикети и опаковки, а мастиленоструйният печат непрекъснато увеличава своя дял в целия печат. Процесът вече навлиза добре в рекламния печат, особено за дисплеи и табели, но докладът предполага, че делът му ще намалее, тъй като голяма част от тази работа преминава към електронни канали. Най-бързият ръст през 2024-2029 г. ще бъде в областта на опаковките, етикетите и книгите.

В доклада се подчертава също така, че се въвежда оборудване с по-висока производителност, като скоростта на печат и разделителната способност на печатащите глави ще се удвоят през следващите пет години. От друга страна икономическият превес на мастиленоструйния печат спрямо аналоговия нараства и ще продължи да се увеличава. А с подобряването на качеството мастиленоструйният печат става все по-жизнеспособен в по-широк спектър от първокласни печатни приложения.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.