Актуални възможности за еврофинансиране за ИТ системи за управление

1164
Актуални възможности за еврофинансиране за ИТ системи за управление

В края на месец Май 2016г. се очаква да стартира процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

 

Ако Ви предстои процес по избор и внедряване на ERP система, CRM система, BI решение или документна система, можете да кандидатствате по тази процедура и да получите безвъзмездно финансиране в размер до 70% от стойността на проекта.

От ФТС България са готови да се срещнат с Вас и да Ви помогнат в избора на правилното ИТ решение за Вашия бизнес, както и да предоставят  конкретни съвети и препоръки за навременно кандидатстване и успешно усвояване на финансовите средства по еврофондовете.

Запитване за среща

Калкулирай индикативна оферта за ERP/CRM/BI/DMS

Проверете дали сте сред допустимите кандидати (според насоките по процедурата) тук.

Прочетете статията в блога на ФТС: 7 препоръки за успешна подготовка на проект за IT системи за управление на бизнеса

 

ФТС България

Защо ФТС България?
ФТС България предлага ERP / CRM / BI решения за управление на бизнеса.  Сред решенията представени от ФТС България са и системата за управление и архивиране на документи M-Files, както и различни специализирани, вертикални ИТ решения по индустрии ( за печатарската индустрия, за транспортни и логистични компании, за дистрибуторски фирми, за компании от ХВП, за управление на недвижима собственост).

За допълнителна информация и въпроси: ФТС България
02/ 818 36 63 / info.bg@fts-eu.com / www.fts-eu.com

Интернет портал за печатни технологии.