Анализ на Intergraf за състоянието на печатната индустрия в България и Европа

2362
Spread the love

Интересен анализ на икономическата ситуация в страната и отражението й върху печатарската индустрия. Статистиката е въз основата на данни за 2012 година.

Източници за обобщената информация за България са Националния статистически институт и браншовата организация Съюз на печатарската индустрия в България(СПИБ).
Превели сме най-важното за България, а цялостния анализ можете да изтеглите в PDF по долу.

България
Кратък преглед на общата икономическа ситуация в страната:
Въпреки постигнатия 0.3% ръст на БВП през 2012 г., националните икономически показатели продължават да намаляват. Статистическите данни сочат редица отрицателни стойности, като спад в промишленото производство с 4.7% и ръст на инфлацията с 3.4%, намаление броя на наетите лица с около 100 000. Средния темп на използване на производствения капацитет е само 63%, спад в поръчките от чужбина с 46% и спад в поръчките от страната с 19%, средно обезпечение с поръчки е около 5 месеца напред и излишен производствен капацитет е от около 12%. Сред най-значимите причини, затрудняващи дейността са: несигурната икономическа среда, трудно и почти недостъпно финансиране, включително европейските фондове, нелоялния внос на стоки, слабото търсене на стоки в страната и в чужбина, много ниската покупателна способност на населението. Данните за 1-во тримесечие на 2013 г. остават ниски, което означава, че няма перспектива за преодоляване на кризата в българската икономика. Промишленото производство намалява с 1.8%  в сравнение със същия период на миналата година като износът намалява с 3,9%, безработицата продължава да се увеличава и най-вече сред младите хора. Изключително трудната икономическа ситуация доведе до масови протести в цялата страна, принуждавайки правителството да подаде оставка през февруари 2013 г.

Тенденции в печатната индустрия
Тенденции в оборота по отношение на нивото на възстановяване от икономическата криза
По данни на Националния статистически институт през 2012 г., броят на фирмите, извършващи печатни услуги е намалял с 57 в сравнение с 2011 година. Има 880 фирми, които извършват печат в България. Броят на служителите е намалял с 326. В момента 6 872 лица работят в българската печатарска индустрия.

Обемът на печатна продукция през 2012 г. е бил около 510 милиона лева (т.е. 260 млн. евро), което е с около 8% по-малко спрямо 2011 година. Обемът на печатна продукция е драстично намалял, като единственото изключение е в областта на производството на опаковки. Печатът е един от малкото експортни отрасли в България.

Тенденции в специфични пазарни сегменти
Като цяло печатните продукти имат годишен спад от 11% в сравнение с 2011 година. Само печатът на опаковки: гъвкави, картонени, метални и др. имат ръст от 6%. Обемите на печата на ценни книжа и персонализирани карти се запазват.

Тенденции в равнището на заетост, пазар на труда и обучение
През 2012 г. равнището на безработицата в печатната индустрия е надвишило средното ниво на безработицата в страната и е достигнало 12,9%. Допълнително увеличение на безработицата се очаква през 2013 година. В България има факултети свързани с печат в 3 университета, както и едно професионално училище за графични изкуства за всички млади професионалисти и дипломираните млади хора. В резултат на това повечето мениджъри на печатни фирми обучават сами служителите си на новите различни техники за печат.

Безработица
Сериозна последица от икономическата криза е високото ниво на безработицата в страната. Според статистиката 2012, повече от 500 000 души са безработни. Близо 780 000 са напуснали страната и работят в чужбина. Националното ниво на безработица за 2012 г. е 12.6% (средната стойност за ЕС е 11%). Особено тревожна е високата безработица сред младите хора до 35 години през 2012 г. – тя е повече от 25%.

Тенденции в концентрацията на фирми, брой дружества и брой / дялове на фалити
През 2012 г. две фирми, членове на СПИБ, са прекратили своята дейност и 9 фирми са прекратили членството си. Над 80% от фирмите са в много трудно положение и на ръба на оцеляването.

Тенденции във външната търговия
Всички наши членове(на СПИБ) са разбрали, че за да избягат от кризата, трябва да изнасят или в ЕС или в трети страни. Повечето от тях имат потенциал за износ на печатни изделия, но е все по-трудно е да се намерят пазари. Това се вижда от данните за 2012 г.: приходите от износ за индустрията са само около 9 милиона евро. Те са основно от износа на опаковки, фолиа, хартиени торби и етикети за напитки. Силната конкуренция, свиването на европейския пазар и нахлуването на китайските и турските производители са част от причините за намаляването на износа на български печатни продукти.

Придвижване към новите медийни услуги и цифровизация
2012 година ясно показа тенденциите в новите комуникации. Въпреки че печатните медии са част от света на комуникациите, информацията и трансфера на данни, новите технологии за 3D печат и нанотехнологиите обещават добро бъдеще. Много от членовете на СПИБ въвеждат в своите инвестиционни програми реализирането на тези нови прогресивни технологични решения.

Специфични области, които засягат конкурентоспособността на печатарската индустрия
Поради стагнацията през 2012 г. нито една компания не направи значителни инвестиции в иновациите. Фирмите търсят ефективно използване на наличния капацитет и сътрудничество с други фирми от бранша.

Тенденции в цените на суровините (хартия и мастило), енергията и други важни разходи в областта на услугите, свързани с печатната индустрия (напр. пощенски, застраховане, транспорт)
През 2012 г., цените на суровините, енергията и почти всички други са се увеличили. Това в добавка към намаляването на потреблението води до намаляване на инвестициите. Вносът на хартия, картон, печатарски мастила и химикали намалява с около 33% през 2012 година. Не е имало внос на машини през 2012 година. Въпреки постоянното увеличение на цените на консумативи и материали през 2012 г., цените на печатните продукти не са се променили и остават конкурентни сравнени с европейските цени.

Пълният анализ за всички европейски страни можете да намерите тук.

Анализът е любезно предоставен от Съюзът на печатарска индустрия в България(СПИБ).
СПИБ е официален член на европейската федерация печат и дигитална комуникация INTERGRAF.

Кои са INTERGRAF.
Международната конфедерация на печатарските и сродни тях индустрии A.I.S.B.L.
Place E. Flagey 7, bte 8
BE – 1050 Brussels
Tel.: +32 2 230 86 46
Fax: +32 2 231 14 64
E-mail: intergraf@intergraf.org
www.intergraf.org

Биографична информация