Базови насоки при подготовка на файловете за печат

1454
Базови насоки при подготовка на файловете за печат

Нова преводна статия в раздела „Помощник“. Четете пълния текст тук.

Интернет портал за печатни технологии.