Балканският печатарски форум с нов уеб сайт.

4548

Форумът, учреден през 2006 година, присъства вече и в Интернет.

Балкански печатарски форум

Организацията има за цел да подпомага развитието на печатната индустрия в Балсканския регион чрез внедряване на европейските стандарти за екологичност, енергийна ефективност и високо качество на печат на всички партньорски страни участници. Форумът организира семинари и уъркшопове за обмен на информация и опит в работата с най-новите технологии. Подпомага се образованието и квалификацията на студенти и млади специалисти. Вижте повече тук.

В уебсайта са отразени организираните до този момент събития от Балкански печатарски форум тук.
Членове на форума са печатарските съюзи на България, Румъния, Босна и Херцеговина, Хърватска, Албания, Гърция, Македония, Сърбия, Унгария, Словения и Турция.  

Учредяването на форума се случи на 26 октомври 2006 година във Велинград.
Домакин на срещата беше СПИБ, а проектът премина под патронажа на manroland като съинициатор на форума.

 balkan print forum

Интернет портал за печатни технологии.