Балканският форум на печатарите е вече факт.

2423
Балканският форум на печатарите е вече факт.

Това, което понякога се оказва доста сложно за политиците, бе успешно осъществено от печатарите в Югоизточна Европа, които стартираха международна обмяна на мисли с цел съвместна дейност и взаимна подкрепа. Инициатори на първия Балкански форум на печатарските съюзи от балканските държави са Съюзът на печатарската индустрия в България и фирмата MAN Roland.

Идеята бе ясна, а темата – отдавна обсъждана. По време на вестни-карското изложение IfraExpo 2005 през миналата година проектът по-лучи реални измерения, а самото мероприятие се проведе на 26-и октомври 2006 г. Председатели и членове на печатарски съюзи, директори на печатници и специалисти от България, Румъния, Сърбия, Ма-кедония, Гърция и Турция се срещнаха и разговаряха за пръв път във Велинград, в сърцето на Родопите, на около два и половина часа път от София. Домакини бяха Съюзът на печатарската индустрия в Бъл-гария и MAН Роланд България. Централната точка от дневния ред бе основаването на Балкански форум по печата, в който да членуват пе-чатарските съюзи от всяка държава. Срещата бе проведена под пат-ронажа на единия от инициаторите – фирмата MAN Roland.

Срещи на високо ниво
След срещата с ръководството на Съюза на печатарската индустрия в България, домакините на Форума инж. Петър Кънев, председател на българския съюз и собственик на фирма „Демакс“, и професор инж. Герд Финкбайнер, председател на Управителния съвет на MAN Roland Druckmaschinen AG, се присъединиха към групата специалисти печатари от Югоизточна Европа. Мероприятието бе проведено под мотото „Съвременни насоки и потенциали за развитие на печатарска-та промишленост“.

Докладът на Герд Финкбайнер бе посрещнат с изключително голямо внимание. Сериозен бе интересът на участниците към информацията за развитието на печатарската промишленост в Европа и особено в Източна Европа. В изложението бе представено най–новото в област-та на модерната печатарска промишленост, бяха разгледани и съвременните възможности за управление и оптимизация на процесите в печатните предприятия. Герд Финкбайнер заяви пред присъстващите на Форума, че фирмата MAN Roland е готова да подпомогне печат-ниците от региона в стремежа им към подобряване на качеството и на икономическата ефективност на производството, както и за повиша-ване на тяхната конкурентноспособнособност.

Участниците в първия Балкански форум на печатарите изразиха задоволството си от поставените във Велинград главни направления и цели. Членовете на Форума ще се срещат периодично, за да обменят опит и Know-how, да създават нови контакти и да засилват вече съществуващите такива. Присъстващите подчертаха и желанието си за взаимодействие и подкрепа при реализирането на възможни съвместни за региона проекти. В същата посока са и намеренията на MAN Roland в България, а също обявената от фирмата подкрепа за българската печатарска промишленост.

По време на пребиваването си в България професор Герд Финкбайнер се срещна с министър председателя на Република България Сергей Станишев и с министъра на културата проф. Стефан Данаилов, които изразиха изключително позитивното си отношение към стартиралия Балкански форум на печатарските съюзи.

Повече за срещата на Герд Финкбайнер с министър председателя на Република България Сергей Станишев четете тук: money.bg
и срещата с министъра на културата проф. Стефан Данаилов: Агенция Фокус

Информация за инициаторите учредители
Съюзът на печатарската индустрия в България е учреден през октомври 2002 г. Днес в него членуват близо 70 фирми и предприятия, представляващи едрия и среден печатарски бизнес. Между тях са и най–големите частни печатници в България. Общият оборот на члену-ващите предприятия е над 300 млн. евро и заедно те осигуряват над 7 хиляди работни места. Съюзът е корпоративен член на Конфедераци-ята на работодателите и индустриалците в България и е един от 26-те члена на Intergraf (International confederation for printing and allied industries).

MAN Roland Druckmaschinen AG е вторият по големина в света про-изводител на печатни системи и съответно заема първото място в света в производството на ролни офсетови печатни машини. Концернът има производствени предприятия в Офенбах, Аугсбург и Плауен, Германия. B MAN Roland работят почти девет хиляди души. Годишният оборот на фирмата достига 1,7 млрд. евро с експортен дял 83%. Ролните и листовите офсетови печатни машини, както и цифровите печатни системи осигуряват необходимите на потребителя решения за печат на илюстрационна продукция, вестници и опаковки – от малкоформатната листова печатна машина до системата за вестни-карски печат на милионни тиражи. Днешната група MAN Roland отразява непрекъснатото позитивно развитие на фирмата, началото на която е поставено през 1845 г. Дългогодишната традиция е определила и философията на концерна, която гласи: Максимална близост до клиента и постоянно развитие.

Източник: Съюз на печатарската индустрия в България

Интернет портал за печатни технологии.