Балкански печатарски форум в Белград

4073
Spread the love

Ман Роланд с една продадена машина в България тази година и шест на Балканите. Унипак в Павликени е купувачът в България.
На срещата с журналистите г-н Hauser от manroland сподели следните данни за последните продажби на манроланд на Балканите:

manroland 200 – по 1 продадена машина в Унгария и Турция
manroland 700 – по 1 продадена машина в Гърция, България, Турция
manroland Web Offset – 2 продадени машини в Турция.

За printguide.info, управителят на manroland България, Стефан Вълев, потвърди информацията, че в България машината е продадена на Унипак Павликени и вече е работеща.

Данните бяха оповестени в рамките на Балканския печатарски форум в Белград. Спадът в печатната индустрия, икономическата криза, новите медии и решенията, които трябва да вземат печатниците, за да оцелеят.

Това бяхаосновните теми, които бяха дискутирани на Шестия Балкански печатарскифорум в Белград, който се проведе на 27 и 28 октомври 2011. Домакин насъбитието беше Сръбската Търговско-промишлена палата. 

186 участници от 17 държави дискутираха проблемите на печатния бранш иновите предизвикателства. За първи път представители на всичките 11държави, членове на Балканския печатарски форум, посетиха събитието.Членове на форума са печатарските съюзи на Албания, Босна, България,Гърция, Македония, Унгария, Румъния, Словения, Сърбия, Румъния иТурция. За първи път бяха поканени представители на печатарските съюзив Молдова, Русия и Украйна.

inline_402_https://printguide.info/images/all2.jpg

Форумът се провежда под патронажа на manroland AG и беше подкрепен от 14европейски иместни спонсори. Освен manroland AG, основен участник във форума бешестратегическия им партньор Oce Printing Systems.

inline_340_https://printguide.info/images/thomas%20hauser.jpg

Бяха изнесени лекции накомпаниите: manroland AG. Oce Printing Systems, Muller Мartini, UPM,Intergraf, ABB, Arben Graphic Systems, drupa, печатница „Политика“.

inline_205_https://printguide.info/images/thomas.jpg

Проведе се и дискусионен панел с участието на:
Thomas Huaser – вицепрезиденткорпоративенмаркетинг и комуникации, manroland AD
Steffen Doegel – Ocе Printing Systems
Prof. Berd Juergen Matt –  Медиен университет в Щутгарт /Hochshulede Medien/ и д-р.РосицаВелкова

inline_658_https://printguide.info/images/all.jpg

Всички участници и лектори бяха на едно мнение – печатната индустрияима добро бъдеще въпреки предизвикателстава, пред които е изправена.Всички усещат натиска на социалните медии, Интернет, мобилнитеустройства и отчитат промяната в поведението на потребителите. От другастрана, възможностите за растеж на печатниците са високото качество,високата ефективност, продуктовата диверсификация и индивидуалнияподход. Value AddedPrinting/печат с добавена стойност/ беше най-коментираното решение за справянес новите реалности.

Показателите за развитието на индустрията сагеографски и продуктови:

  • спад илизастой  в СевернаАмерика и Западна Европа
  • растеж вКитай, Югоизточна Азия,Африка и Латниска Америка

inline_119_https://printguide.info/images/medii.JPG

При печатните продукти

  • растеж наобемите приопаковките, каталозите и рекламите в целия свят
  • спад притиражите на вестницитев САЩ, но растеж в Германия. Застой при списанията в Европа, ръст – вКитай. 

Най-любопитните факти и анализи за индустрията представиха Intergraf.
Очаквайте специален материал за тях.

В рамките на форума се проведе и първата среща на InPEQ,за която очаквайтедопълнително информация.

Специални благодарности на д-р Росица Велкова, която е организатор икоординатор на Балкански печатарски форум. Благодарение на усилената й работа, отлична организация и координация,форумът се утвърди като едно от най-значимите печатарски събития наБалканите.

inline_730_https://printguide.info/images/velkova.jpg

Вижтеснимкинавсичкиучастницивконференцията

Вижте снимки от разходката на българскатагрупа от СПИБ.

Материала написа: Десислава Тодорова
PrintGuide.Info

Биографична информация