Билборд АД придоби 30% в Типо Принт ЕООД

1667

Билборд АД е придобила 30,13% от Типо Принт ЕООД, стaва ясно от съобщение до Комисията по финансов надзор.

Дружеството уведоми всички акционери, потенциални инвеститори и заинтересовани лица, че е закупило 430 дружествени дяла, представляващи 30,13% от съдебнорегистрирания капитал на Типо Принт ЕООД. Стойността на придобитите дялове е 370 000 лв. Тя е определена въз основа на оценка, изготвена от независим лицензиран оценител.

Източник: computerworld.bg

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.