Билборд, който генерира питейна вода направо от въздуха

2384

Университетът по инженерство и технологии UTEC в Лима, заедно с агенцията Mayo DraftFCB направиха първия в света билборд, който произвежда питейна вода.

Лима е най-големият град в Перу, разположен в пустинна област той е вторият най-сух мегаполис в света след Кайро. Въпреки това в него живеят около 7 600 000 души (близо 25% от населението на Перу). Поради голямата гъстота на населението и редките валежи, на хората често се налага да си набавят питейна вода от стари и замърсени кладенци. Инженерите от UTEC обаче са на път да променят това. Те са създали билборд, който улавя влагата от въздуха (в Лима тя е 98%) и я превръща във вода годна за пиене.

Как работи той?

билборд

В самия билборд са скрити пет генератора, които с помощта на обратна осмоза отделят чистата вода от въздуха. След това водата постъпва в резервоар намиращ се в стълба на билборда. Билбордът произвежда около 100 л. вода за денонощие, като до сега, за трите месеца в които работи е произвел около 9450 л.

Ефектът от новия вид реклама е толкова очевиден, че рекламната агенция и университетът планират да изградят цяла мрежа в града.

билборд
билборд
билборд

Преведе: Радина Дойнова
Източник: psfk.com

Интернет портал за печатни технологии.