Външната реклама в София: Пълна промяна от 2010 г.

1297

Незаконните реклами трябва да изчезнат, а голяма част от законните съоръжения да се смалят.

Това ще са ефектите от влизането в сила на новата общинска наредба за външна реклама. Тя беше приета още през 2008 г., но съдебни дела спираха изпълнението й. Възможно е да се сменят и част от фирмите, които отдават под наем билбордове, защото наредбата изисква да се проведе и конкурс за правото на рекламна дейност. От неговите правила ще зависи дали предимство ще имат досегашните агенции или ще могат да влезнат и нови компании, включително чуждестранни.

Целият текст вижте тук: dnevnik.bg

Интернет портал за печатни технологии.