В час ли сте с дизайна?

2627
Spread the love

Попълнете този IQ тест за дизайнери, за да проверите знанията си.
Колежътза професионален дизайн Sessions предлагазабавен и тест от 10 въпроса, с коитоможете да проверите доколко сте наяснос дизайна. Има въпроси свързани с цветове,със знакови фигури в дизайна, с типография,файлови формати и други. Можетеда опитате късмета си тук.

inline_32_https://printguide.info/images//2010-12-28.jpg

Източник:sessions.edu
Текстанаписа: Мартин Новев

Реклама
www.bgoferta.info
Акоимате нужда от изработка на флаери, каталози, дипляни, визитки, външнареклама, сувенирна реклама и други рекламни продукти, тоwww.bgoferta.infoе точно за Вас. Няма нужда да се обаждате на различнипечатници поотделно и да чакате да получавате цена за изработката навашия продукт. Чрез www.bgoferta.info,оформяте вашетозапитване заизработката на желания продукт и получавате оферти директно отпечатниците. Използвайте бутона „Поискайоферта“.

Биографична информация