Глобално преструктуриране на Müller Martini

2304

Действията на глобалния производител на довършителна техника опровергаха слуховете, че британската му централа ще бъде затворена като част от преструктурирането му.

Маркетинг директорът на Muller Martini Jutta Thellmann каза, че слуховете за прехвърляне на британските операции на компанията директно в Швейцария са „напълно неверни“. Thellmann хвърли светлина върху спекулациите като обяви, че компанията е в началните етапи на преориентиране от локални към регионални оперативни структури. Така четиридесетте ѝ дъщерни дружества по целия свят ще бъдат групирани в осем регионални обединения. 

Азия, Китай, Южна Америка, Северна Америка, Източна Европа, Южна Европа и Северна Европа ще имат централни бази, които ще следят дейностите на местно ниво във всяка от свързаните държави. Германия ще бъде самостоятелен регион заради значимостта на този пазар.

Към региона на Централна и Източна Европа под ръководството на Мюлер Мартини Австрия ще бъдат отново интегрирани Мюлер Мартини Полша (търговско дружество, обслужващо Украйна и балтийските държави), както и Мюлер Мартини Русия (представителство и за останалите държави от бившия Съветски съюз). Локалните дружества остават активни, както и досега, но ще обединят усилията си под регионалното ръководство на Мюлер Мартини Австрия за подобряване на търговската и сервизната дейност в услуга на клиентите на Мюлер Мартини в целия регион. Целта на окрупнените регионални обединения е създаването на по-гъвкава административна структура и използването на предимствата и опита на всяко от локалните търговски дружества в услуга на останалите звена от регионалната структура.

Представителят на Muller Martini за Великобритания ще бъде обединен с поделението за Северна Европа. Thellmann допълни, че регионалните директори ще бъдат базирани в най-печелившия пазар в съответната зона. Тя каза „Най-важното нещо за нас е регионалният директор да не се намира на най-малко атрактивния пазар.“

Управителят за Великобритания Andreas Schillinger, който в момента отговаря директно пред борда на дружеството, ще докладва пред регионалния директор при новата структура. Той каза: „В момента работим върху включването си в структурата. Приоритетът ни е да осигурим безпроблемно продължаване на работата с клиентите си и аз действам заедно с колегите си, за да го постигна.“

Thellmann добави, че компанията планира да има по един специалист за всеки тип машина във всеки регион. Така се премахва нуждата от специалист във всяка държава, включително в такива, в които може да има една или две продажби годишно. Тя каза: „След 2007 индустрията ни се сви значително. Налага ни се да освобождаваме хора, има и такива, които ни напускат, защото вече не вярват в печатната индустрия. Това значи, че ние имаме малки и средни организации, които нямат уменията, нужни за широката ни продуктова гама.

„Решихме да се откажем от поддържането на дъщерни дружества и обучаване на персонал във всяка държава, защото това е твърде скъпо и ние наистина не можем да си го позволим.“ Очаква се в близките месеци да бъдат обявени големи промени, настъпващи в компанията, но засега прилагането на новата стратегия е в начална фаза.

Muller Martini

Източник: printweek.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.