Годишна сервизна и ресертификационна кампания за уреди на GretagMacbeth

1131
Годишна сервизна и ресертификационна кампания за уреди на GretagMacbeth
Spread the love
СТАРТИРА приемането на Заявки за поредната годишна сервизна и ресертификационна кампания за уреди на GretagMacbeth, която ще се проведе през месец октомври 2006 и ще протече на два етапа, както следва:
  • 09 – 15.10.2006 – за стандартни светлинниизточници;
  • 22 – 31.10.2006 за спектрофотометри и денситометри.

Акожелаете Вашият GretagMacbeth уред да бъде ресертифициран в рамките нанастоящата кампания, моля попълнете и изпратете по е-mail или факсRE-CERTIFICATION ORDER FORM.

В рамките на тура, освен ресертификация на уреди на GretagMacbeth, щесе извършва и проверка за съответствие на осветителни камери истандартни светлинни източници, произведени от други фирми. Цената науслугата подлежи на договаряне и зависи от вида и броя на източниците.
Акожелаете Вашият светлинен източник да бъде тестван за съответствие, моляпопълнете и изпратете по е-mail или факс SERVICE ORDER FORM.

За повече информация, моля свържете се със сервизния отдел или спродуктовите мениджъри на Епъл Център София.

Биографична информация