Двустранно залепващи ленти от Клебекс Василев

3114

Дуплокол 2802 е незаменима термоусточива двустранно залепваща лента за свързване и наставяне на хартиени платна при ролните машини.

Дуплокол 2802 –   термоустойчива, водоразтворима, двустранно залепваща лента за сплайсване /свързване и наставяне/ на хартиени платна при производството и преработката на хартия в хартиената и полиграфическата промишленост.
– Много добро първоначално залепване,
– Температурен интервал на приложение –  +160ºС –  +220ºС,
– Дебелина 0,10 мм,
– Акрилатно лепило, водоразтворимо,зелено,
– Висока крайна якост и якост на разрязване,
– Висока свързваща възможност и върху грапави и порьозни повърхности,

Вносител:
КЛЕБЕКС Василев ЕООД
ул.“Велчо Атанасов“ N 50
1505 София 
Тел.: 02 -944 30 06, 0888 87 76 51
Тел./Факс 02- 943 53 30
e-mail: wassilev@abv.bg
www.lohmann-klebebandsysteme.de


Източник: КЛЕБЕКС Василев ЕООД

Интернет портал за печатни технологии.