Европа рециклира 70,4% от хартията си

1868

Процентът на рециклиране на хартията в Европа нарасна на 70,4%, обяви ERPC (Европейският съвет за рециклирана хартия)

рециклиране на хартияИнформацията беше изнесена в годишния доклад на ERPC. Според него, общото количество събрана и рециклирана хартия запазва стабилни стойности от 58 милиона тона, същите като през предишните години. Налице е нарастване от 18 милиона тона от 1998 насам. Това е първата година, в която е увеличаването на процента на рециклирането е станало приоритет. След 2000 процентът на рециклиране на хартията е увеличен с 18%, отчасти благодарение на усилията на ERPC.

Новия доклад включва по-подробна информация от досега за количествата и частта от хартията, която се рециклира. Например, в момента броят европейски страни, в които се рециклира повече от 70% от хартията е 13. От членките на ЕС, в 12 държави все още се рециклират по-малко от 60% от използваната хартия. Това е индикация, че в Европа има допълнителен потенциал за увеличаване на рециклирането. Ср
едния брой цикли на употреба, през които минават целулозните влакна е 3,4. Средната стойност в глобален мащаб е 2,4.

В допълнение към количествените подобрения са положени много усилия, насочени към използване на екологични разработки, които се рециклират по лесно. Друга цел е намаляването на технологичния отпадък. Сред взетите мерки са провеждането на изследвания, които да осигурят на рециклирането научна поддръжка, например въвеждане на система за оценяване на годността за рециклиране на продуктите, базирани на хартия.

Източник:
cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев

 

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.