Европейски програми, ново оборудване и Тотем Груп

1402
Европейски програми, ново оборудване и Тотем Груп

Всяка фирма би искала да повиши производствения си капацитет. Но в много от случаите закупуването на ново оборудване, се оказва трудна и финансово натоварваща задача, а заедно с това носи и определени рискове за дружеството обвързани с намирането на нужните финанси.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ предлага възможност на микро, малки и средно предприятия да направят стъпка към справянето с този проблем. Помощта е безвъзмездна и достига от 35 до 70% от стойността на проекта, чийто размер може да бъде между 100 000 лв. и 1 000 000 лв.

 

европейски програми за текстил

Естествено, по програмата има заложени изисквания, критерии и срокове. В тази статия ще намерите информация относно тях и оборудването, което Тотем Груп може да ви предложи.

Какво оборудване предлага Тотем Груп?
Фирмата е оторизиран представител на водещи марки машини за дигитален печат. При кандидатстване по програмата Тотем Груп може да ви предложи следното оборудване и софтуер:

 • Принтери за директен печат – D.gen
 • Принтери за сублимационен печат – D.gen, EPSON
 • UV принтери – EFI
 • Машини за трансфериране на печат (каландри и термо преси) – Transmatic
 • Машини за рязане – Bullmer
 • Шевни машини – Impulsa
 • Машини за лазерно рязане и разкрой на текстил
 • РИП софтуер – Caldera, Wasatch, ONYX

Освен това фирмата предлага и високо качествени текстили за печат PONGS и мастила Sensient.

ВАЖНО: Програмата изисква към офертите да има придружаващ оторизиращ документ издаден от производителя на първия доставчик. Тотем Груп в ролята си на първи доставчик на горе посочените производители на машини, може и ще ви издаде нужният оторизиращ документ.

 

Тотем Груп

За какво може да се кандидатства?
В проекта може да включите разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Машините, които Тотем Груп може да ви достави са основно за печат върху текстил, но освен тях фирмата разполага и с висок клас UV принтер EFI, които са подходящи за всякакъв тип материал. Някои от тях са специализирани за отпечатването на определени изделия – пътни знаци, картонени опаковки, керамика и термоформоване.
Новото в тази програма е, че сред допустимите разходи се включват и тези за специализиран софтуер, какъвто в случая е РИП софтуера.

 

тотем груп


Какъв е срока за кандидатстване?
Проектните предложения могат да се подадат до 21 Май 2019г. Препоръчително е да се отделят до 4 седмици преди крайния срок за изготвянето на проектното предложение на кандидата.

Други важни срокове:

Срок на изпълнение на проекта: До 12 месеца. Дейностите по проекта се изпълняват след подписване на договора за безвъзмездна помощ.
Срок на изплащане на финансовата помощ: Изплащането се извършва в срок 2-4 месеца след изпълнение и отчитане на проекта.

Кой може да кандидатства по програмата?

Накратко кандидатите трябва да са регистрирани като търговци, предприятието им да е микро, малко или средно, да има завършени минимум 3 финансови години, и да има реализирани приходи от продажби за тези три години. В зависимост от категорията на предприятието, приходите му за тези три финансови години трябва общо да са:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лв.
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лв.
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв. 

Кандидати от кои сектори могат да се възползват от финансирането? Секторите, които са в сферата на Тотем Груп – дигитален печат за текстил, са:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

Свържете се с Тотем Груп
Екипът на Тотем Груп е в готовност да съдейства на клиенти възнамеряващи да кандидатстват по тази или друга Европейска програма. Ще разясним всяка подробност около машините, които предлагаме така, че да отговарят на вашите нужди, а също така можем да ви насочим и към консултантски фирми.

В сайта ни може да разгледате оборудването, което предлагаме, а за повече подробности може да се обърнете към служителите ни.

Тотем Груп ЕоодТотем Груп лого
Ул. Търговска 3, 7005 Русе, България
Тел: +359 82 595 255
Тел: +359 888 227 517
Е-майл: office@totem-group.eu
Уебсайт: www.totem-group.eu

Интернет портал за печатни технологии.