Еврофинансиране за печатната индустрия

2492
Еврофинансиране за печатната индустрия

Не изпускайте възможността да обновите своето оборудване, печатни машини и софтуер по европейска програма!

Декември долетя неусетно и ни увлече в годишни приключвания, финансови прогнози, преизчисления на бюджети и към други тежки но неизбежни за бизнеса дейности. За много компании, краят на календарната година, освен време за равносметка, често е подходящ момент и за стартиране на нови проекти. Защо да не се възползвате от Еврофинансиране и да обновите оборудването или софтуерът на своя бизнес именно сега?

В тази връзка, ви предлагаме да се запознаете с възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране по Европейската програма за “Иновации и конкурентоспособност”. Процедурата по кандидатстване към тази програма за периода 2018 – 2019 година е вече в ход. Прочетете статията докрай, за да разберете какви са условията за кандидатстване, какво може да получите от програмата, както и друга допълнителна ценна информация.

 

Еврофинансиране

Какъв е размерът на финансовата помощ по един проект?

 • микро предприятия – минимум 100 000 лева, максимум 500 000 лева;
 • малки предприятия – минимум 100 000 лева, максимум 750 000 лева;
 • средни предприятия – минимум 100 000 лева, максимум 1 000 000 лева.

 

Еврофинансиране пари

 

За какво може да се кандидатства?
Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Какво можете да закупите от ГЕД по посочената програма?
ГЕД предлага портфолио от различни машини, системи и софтуер, с които можете да разширите капацитета на своето производство, да намалите неговата себестойност и да направите обслужването на клиентите по-ефективно.

 • Листови и ролни дигитални печатни машини за комерсиален печат и печат на книги – с дигиталните решения, които предлагаме с марка Kodak имате възможност да намалите себестойността си на печат, да скъсите сроковете и да оптимизирате производството си, като в същото време повишите добавената стойност на отпечатаната продукция.
 • Дигитални и хибридни печатни машини за гъвкави опаковки – уникалните решения за печат на етикети и гъвкави опаковки комбинират гъвкавостта на дигиталния печат с възможностите на конвенционалния печат. Можете да промените изцяло подхода на пазара към поръчване на гъвкави опаковки и да навлезете в нови пазари.
 • Печатни машини за флексо печат – флексо печатни машини за хартия и фолио на водещия производител Uteco с които можете да внедрите най-новите технологии в областта на флексо печата. Голям избор от машини за различни приложения с различна конфигурация на ширина, скорост и брой цветове
 • Печатни машини за дълбок печат – качествени решения за дълбок печат с различна конфигурация на ширина на печат, скорост и брой цветове
 • Каширащи машини – избор от различни каширащи машини за различни приложения и технологии на печат и довършване
 • CTP експонатори за офсет – термални експонатори за офсетови пластини с висока резолюция на експонация, ниски разходи на експлоатация и висока надеждност
 • CTP експонатори за флексо – системи за дигитални флексо клишета с плосък връх на точката, точно очертаване на печатните елементи и специални структури на набраздяване на плътните области за спестяване на мастило
 • Работен поток за комерсиален печат и печат на книги – цялостно решение за обработка на файлове за комерсиален печат и книги от комуникация с клиентите, през приемане и проверка на файлове, електронен монтаж, одобрение до експонация или дигитален печат
 • Работен поток за печат на опаковки – специално конфигурирани системи с всички необходими модули за печат на опаковки от картон, велпапе и гъвкави материали

Вижте всички продукти от Гед, които могат да бъдат закупени по Европрограма.:

До кога могат да се подават кандидатури?
Краен срок за подаване на проектните предложения до 21 май 2019 г. Процедурата по приемане на кандидатури за финансиране е вече отворена. Можете да стартирате своя проект още днес.

Можете да разчитате на ГЕД за развитието на вашия бизнес
Независимо дали вече имате опит с кандидатстване за финансиране по европейски проект или темата е напълно нова за вас, можете да се обърнете към екипа на ГЕД за съдействие. Ние ще работим в тандем с вас, като обърнем внимание на специфичните нужди на вашия бизнес. От нас можете да получите подробна информация и съдействие в следните насоки:

 • Ако имате идея за развитие на вашия бизнес и имате нужда да комплектовате най-подходящото оборудване за тази цел.
 • Ако имате нужда от конкретни решения, независимо дали ги намирате на нашия сайт.
 • Искате да се възползвате от възможността за безплатно оценяване.

Имате възможност да получите безплатна оценка на възможностите на фирмата за кандидатстване
Всяко проектно предложение се разглежда и оценява от експертни комисии за оценка и класиране на проектите. Оценката на проектите се извършва на база критерии и индикатори, определени в матрицата за оценяване с максимум 80 точки. Тя се документира чрез попълване на индивидуални оценителни таблици от всеки един член на експертната комисия. За всеки индикатор, посочен в матрицата, е дава оценка по скала, чиито степени варират от 0 до 10 в зависимост от тежестта на индикатора. Средният общ бал на проектното предложение се формира, като се съберат точките, присъдени от всеки един оценител и сборът се раздели се на броя на оценителите.

ГЕД предоставя възможност за безплатна независима оценка
Можете да се възползвате от услугата на ГЕД за Безплатна оценка на кандидатстване:

 • Ако не смятате, че програмите са за вас или се съмнявате, че имате шанс
 • Ако сте решили да кандидатствате и искате да получите обективна оценка
 • Ако вече имате консултант и искате обективно второ мнение

Оценката се прави от независим външен консултант с богат опит и множество успешни проекти.

Изпратете запитване за безплатна оценка без ангажимент или се свържете директно с Гед.

За много компании кандидатстването по европейски програми е станало част от нормалния бизнес, но за много е синоним на тежка бюрокрация или схема запазена само за определени фирми. Прочетете малко по-надолу, за да разберете малко повече за програмата и защо тя е добра възможност за вас.

Защо да кандидатствате по Европейска програма?
Всяка година Европейският съюз отпуска безвъзмездни средства под формата на оперативни фондове за насърчаване на бизнес средата в държавите членки, сред които е и България. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020) е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на ЕС. Заради широката си обхватност на дейности, тя е и една от програмите, по които най-много се кандидатства. Важно е да споменем обаче, че това ще бъде последният програмен период, в който може да се подават кандидатури за този тип финансиране.

Възползвайки се от средствата по европейска програма можете да разширите, осъвремените и развиете своя бизнес, като го вкарате в крак със световните тенденции в индустрията. Чрез фондовете за безвъзмездно финансиране можете да закупите ново оборудване, да подмените старото си оборудване, да интегрирате в работния си процес модерни системи за автоматизация и работен поток, както и други иновативни решения. Ето защо е необходимо да направите първата крачка като се запознаете отблизо с оперативната програма и възможностите, които тя предлага.

През декември стартира приема на кандидатури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отворена процедура за “Подобряване на производствения капацитет в МСП” (малки и средни предприятия) към ОП Иновации и Конкурентоспособност.

Какви са основните цели на Европрограмата за “Иновации и конкурентоспособност”?
Фокусът на първата приоритетна за проекта линия проекти, а именно: „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, е насочен към технологичното развитие, иновациите и въобще предприемачеството. Те са сред ключовите фактори за изграждане на стабилна бизнес екосистема в страната.

Сред основните цели на оперативната програма са повишаване на динамиката и конкурентоспособността на българската икономика и насърчаване на предприемачеството. Това ще се случва чрез увеличаване на иновациите, стимулиране капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), както и повишаване енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Много компании обаче се питат как това ще се отнася тъкмо за тях. Как те биха успели да подобрят процесите си и подновят оборудването. Ето и някои от основните въпроси, които изникват пред кандидатстващите по различните Европейски програми предприятия.

За кого е предназначена програмата?
Програмата е предназначена за Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатът трябва да бъде микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. Важно условие за кандидатстване по оперативната програма е компанията кандидат да има минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. Освен законовите изисквания, по програмата съществуват и финансови, които също е важно да се съблюдават.
Последно ключово финансово изискване е кандидатът следва да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лв.
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лв.
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв. 

Кой може да кандидатства за безвъзмездно финансиране?
Както вече споменахме, ОП “Иновации и конкурентоспособност” е една от най-широкообхватните програми.От безвъзмездното финансиране по европейската програма могат да се възползват както високотехнологични, така и средно и нискотехнологични промишлени производства. Секторите, отнасящи се за печатната индустрия са С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители.
Краен срок за проектни предложения: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с краен срок за кандидатстване до 21 май 2019 г.

Срок на изпълнение на проекта:
До 12 месеца. Дейностите по проекта се изпълняват след подписване на договора за безвъзмездна помощ.

Срок на изплащане на финансовата помощ:
Изплащането се извършва в срок 2-4 месеца след изпълнение и отчитане на проекта.

Важно е да отбележим отново, че това ще бъде последният програмен период, в който може да се подават кандидатури за финансова субсидия в печатната индустрия по програмите за Технологична Модернизация. Ето защо е важно да направите първата крачка в тази посока.

Свържете се с екипа на ГЕД!
Защо да не се възползвате от последната възможност да обновите чрез еврофонд своето производство? Стартирайте своята кандидатура още днес!

Вижте повече информация на GED EU Program General Infoили се свържете директно с екипа на ГЕД на посочените контакти:
ГЕД ООД
A: София, ул. Васил Друмев 36
T: 02 80 61 280
E: sales@gedbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.